[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji dostaw związanych z nasadzeniem i zagospodarowaniem terenu położonego na obszarze GMK, zgodnie z założeniem projektowym, dotyczącymi otoczenia Centrum Kongresowego ICE, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. znak sprawy: 27/2017

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zestwienie_materialu_centrum_kongresowe_ice_krakow.xlsx 15 kB
kosztorys_ofertowy_zagospodarowanie_zielenia_otoczenia_centrum_kongresowego_ice_w_krakowie.xlsx 17 kB
projekt_zieleni_centrum_kongresowe_ice_w_krakowie.pdf 386 kB
pz01_projekt_zieleni_skala_1_500.pdf 1945 kB