[ wynik ] Remont ciągów pieszych na terenie Parku Krowoderskiego, Parku Młynówka Królewska oraz Parku Dąbie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 59/2016

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania dla części 1
- Wynik postępowania dla części 2

Załączniki:
nazwa rozmiar
sprostowanie_do_wyniku_cz._1.pdf 638 kB
mlynowka_park_krowoderski.zip 9618 kB
park_dabie.zip 10483 kB