[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usług polegających na zakupie i sadzeniu roślin wraz z ich dostawą na terenie Śródmieścia w Krakowie w roku 2018 roku oraz usług pielęgnacji gwarancyjnej w latach 2018 – 2019, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 111/2018- zamówienie z wolnej ręki

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Wynik postępowania