[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: ,,Miejsca rekreacji i wypoczynku – odwodnienie ogródka jordanowskiego w Parku Kurdwanów”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 42/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
1.7z 27071 kB