[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z doposażeniem ogródka jordanowskiego na terenie Plant Mistrzejowickich, część działki nr 28/195 obręb 2 Nowa Huta, Dzielnica XV Mistrzejowice, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.Znak sprawy: 97/2017.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 62 kB
zalaczniki_do_siwz.7z 20211 kB