PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2023

Spis przetargów Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Tytuł Data dodania
2023
Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową i przebudową chodników na terenach zielonych Dzielnicy XVI Bieńczyce, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.41.23.WK1 2023-05-31
Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni w ramach realizacji zadania budżetu obywatelskiego pn.: „Zielony Skwer - Ptasi Zagajnik, przy ul. Myśliwskiej”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.39.23.JC1 2023-05-29
Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z modernizacją placu zabaw przy ul. Wawelskiej na os. Złotego Wieku - etap I, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.38.23.DO 2023-05-22
[ wynik ] Wykonanie robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z budową Parku przy ul. Mariana Domagały w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.37.23.UK - zamówienie z wolnej ręki 2023-05-15
[ otwarcie ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z modernizacją ogródka jordanowskiego zlokalizowana na os. Jagiellońskim 37, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.36.23.BW 2023-05-15
[ otwarcie ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z modernizacją placu zabaw przy ul. Niepokalanej Panny Marii, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.35.23.JC1 2023-05-11
Wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy budynku B1 i parkingu w ciągu ul. Wyłom oraz wykonanie obiektów budowlanych w obrębie północno-wschodniego obszaru Parku Zakrzówek, w ramach etapów 5, 4 i 6”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.29.23.BT - Zamówienie z wolnej ręki 2023-05-04
[ otwarcie ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Rewitalizacja terenu zielonego przy parkingu P&R Mały Płaszów”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.34.23.BW 2023-05-04
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w ramach realizacji zadania budżetu obywatelskiego pn.: „Zielony Skwer - Ptasi Zagajnik, przy ul. Myśliwskiej”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.32.23.JC1 2023-04-28
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w ramach budowy przyłącza wodociągowego wraz z instalacją wodociągową oraz montażem poideł w Parku Krowoderskim, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.33.23.BM 2023-04-28
[ wynik ] Wykonanie robót budowlanych kończących zakres drogowy etapu 5 inwestycji pn.: „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.31.23.UK.- zamówienia z wolnej ręki 2023-04-24
[ wynik ] Wykonanie robót budowlanych związanych z budową pomostów spacerowych, zagospodarowaniem terenu, dostawą i montażem elementów małej architektury wraz z nasadzeniem zieleni w ramach 1-ego etapu inwestycji pn.: „Centrum spotkań edukacyjno-ekologicznych w Węgrzynowicach”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.30.23.UK - zamówienia z wolnej ręki 2023-04-21
[ otwarcie ] Dostawa i sprzedaż paliw silnikowych, tj. benzyn bezołowiowych i oleju napędowego oraz akcesoriów samochodowych w latach 2023-2025, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.26.23.BT 2023-04-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży, dostawy i montażu elementów małej architektury na terenie Gminy Miejskiej Kraków, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.23.23.JC1 2023-04-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem Parku Rzecznego Białucha, na terenie dzielnicy IV przy ul. Opolskiej, wraz z nasadzeniem zieleni – etap I, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.25.23.BW. Zamówienie z wolnej ręki 2023-04-17
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Skatepark Cechowa”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.27.23.BM 2023-04-13
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z budową Parku Kieszonkowego na os. Krakowiaków, w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.28.23.DO 2023-04-12
[ wynik ] Obsługa ratownicza kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr: NP.26.2.24.23.DO. 2023-04-05
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie ścieżek pieszych, będących kolejnym etapem budowy Parku w Łagiewnikach, w ramach budżetu obywatelskiego dzielnic – edycja IX, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.22.23.JC1- zamówienie z wolnej ręki 2023-04-04
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu zieleni przy ul. Radzikowskiego etap I, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.21.23.BW 2023-04-03
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z kolejnym etapem zagospodarowania skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.20.23.DO 2023-03-31
Wyłonienie Wykonawcy usług w zakresie sadzenia roślin wraz z dostawą materiału roślinnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2023 roku oraz pielęgnacją w latach 2023-2024, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowania nr NP.26.2.17.23.BT - Zamówienie z wolnej ręki 2023-03-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Park przy Forcie w Bronowicach” ETAP I, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.19.23.UK 2023-03-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie alejek spacerowych w Przylasku Wyciąskim - strefa relaksu w ramach budżetu obywatelskiego dzielnic - edycja IX, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.18.23.BM - zamówienie z wolnej ręki 2023-03-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z budową parku kieszonkowego przy ul. Popławskiego w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.16.23.JC1. - zamówienie z wolnej ręki 2023-03-29
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych oraz prac związanych z zielenią w ramach zadania pn.: „Rewaloryzacja Parku im. Wojciecha Bednarskiego”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.82.22.BT - Zamówienie z wolnej ręki 2023-03-20
KONKURS NA KONCEPCJĘ FORMY PRZESTRZENNEJ UPAMIĘTNIAJĄCEJ ORLĘTA LWOWSKIE W PLANOWANYM PARKU PRZY UL. KARMELICKIEJ W KRAKOWIE Postęowanie nr: NP.26.2.14.23.UK 2023-03-15
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni wraz z pielęgnacją związanych z realizacją zadania budżetu obywatelskiego pn.: „Podniebny plac młodzieży na boisku – Fabryczna/Grzegórzecka”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.12.23.JC1 2023-03-15
[ wynik ] Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania budżetu obywatelskiego pn.: „Saski Park Kieszonkowy" wraz z nasadzeniami i pielęgnacją, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.11.23.BW 2023-03-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z zakończeniem zagospodarowania terenu przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.10.23.BM 2023-03-08
[ wynik ] Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dodatkowej infrastruktury dla niepełnosprawnych, w ramach etapu 5 inwestycji pn.: „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.8.23.UK. - zamówienie z wolnej ręki 2023-02-16
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z modernizacją ogródka jordanowskiego przy ul. Sodowej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.9.23.BM 2023-02-16
[ wynik ] Roboty budowlane związane z budową I etapu placu zabaw przy ul. Kantorowickiej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.7.23.BT. 2023-02-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Zagospodarowanie terenu łączącego północną i wschodnią część parku Bagry Wielkie wraz z realizacją oświetlenia ul. Grochowej”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.6.23.BW 2023-02-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z dostawą, montażem i uruchomieniem nowej, modułowej, wolnostojącej toalety publicznej w ramach zadania pn.: „Budowa toalety przy placu zabaw ul. Jodłowa”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.5.23.DO. 2023-02-08
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z dostawą, montażem i uruchomieniem nowej, modułowej, wolnostojącej toalety publicznej w ramach zadania pn.: „Budowa toalety w Parku Krowoderskim”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.4.23.DO. 2023-02-07
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy drogi rowerowej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Rudawy, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.3.23.BM 2023-01-27
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z budową toalety oraz zagospodarowaniem terenu przy placu zabaw na os. Widok, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.2.23.UK 2023-01-26
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Urzędniczej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.1.23.DO 2023-01-26
2022
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i prac ogrodniczych w zakresie odtworzenia skrajni ciągów pieszych oraz usunięcia posuszu gałęziowego w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie parku rzecznego "Ogród Płaszów" - etap II i III”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.93.22.BM - zamówienie z wolnej ręki 2022-12-09
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowych na stadionie przy ul. Reymonta, Pawilonie Okocimskim oraz przy ul. Za Torem w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.90.22.BM - zamówienie z wolnej ręki 2022-12-07
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową Parku Kolejowego pod estakadami kolejowymi na odcinku od ul. Kopernika do ul. Grzegórzeckiej w Krakowie (etap I), dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Nr postępowania NP.26.2.91.22.UK.- zamówienie z wolnej ręki 2022-12-07
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy kosiarki spalinowej, zdalnie sterowanej, na strome zbocza wraz z wyposażeniem, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.92.22.JN 2022-12-06
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia sukcesywnych usług dotyczących realizacji zadania pn.: „Usługi w zakresie gospodarki leśnej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w 2023 roku”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postepowania nr NP.26.2.85.22.BT - Zamówienie z wolnej ręki 2022-12-05
[ wynik ] Wykonanie usług projektowych w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Bulwarów Wiślanych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.89.22.DO - Zamówienie z wolnej ręki 2022-12-02
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z wykonaniem alejki z kruszywa, zakupem i montażem hamaków miejskich oraz nasadzeniami zieleni w Parku Młynówka Królewska (na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Racławickiej), dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.88.22.UK - zamówienie z wolnej ręki 2022-11-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług sadzenia roślin wraz z dostawą materiału roślinnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2022 roku oraz pielęgnacją w latach 2022-2024, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.86.22.DO - Zamówienie z wolnej ręki 2022-11-24
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy kosiarki spalinowej, zdalnie sterowanej, na strome zbocza wraz z wyposażeniem, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.87.22.JN 2022-11-24
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia sukcesywnych usług utrzymania czystości na terenach lasów komunalnych Miasta Krakowa w roku 2023, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postepowania nr NP.26.2.80.22.BT - Zamówienie z wolnej ręki 2022-11-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży, magazynowania, dostawy i rozładunku we wskazanym miejscu przez Zamawiającego elementów małej architektury. Postępowanie nr NP.26.2.84.22.UK 2022-11-14
[ wynik ] Roboty budowlane związane z dostawą, montażem i uruchomieniem nowej modułowej, wolnostojącej toalety publicznej w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Kurdwanów przy Szkole Podstawowej nr 149 w Krakowie” – etap 2, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.82.22.BT - Zamówienie z wolnej ręki 2022-10-28
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy prac ogrodniczych w zakresie odtworzenia skrajni ciągów pieszych oraz usunięcia posuszu gałęziowego w ramach zadania pn.: „Rewaloryzacja Parku im. Wojciecha Bednarskiego”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.83.22.BT - Zamówienie z wolnej ręki 2022-10-27
[ wynik ] Wykonanie robót budowlanych i nasadzeń zieleni wraz z pielęgnacją w ramach realizacji zadania budżetu obywatelskiego pn.: „Ławki, kosze i drzewa w Twojej okolicy : )” - Postępowanie nr NP.26.2.81.22.UK 2022-10-26
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży, dostawy i montażu koszy do segregacji odpadów dla zadania Budżetu Obywatelskiego pn.: „Sortujmy na polu!”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.75.22.JC1 2022-10-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług sadzenia roślin wraz z dostawą materiału roślinnego związanych z rewitalizacją Parku Duchackiego w Krakowie - z zakresu inwestycyjnego EIII/2 (ogród i sad) oraz z zakresu inwestycyjnego EII (spichlerz wraz z otoczeniem), dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.74.22.DO 2022-10-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy prac związanych z realizacją robót budowlanych na terenie ogródka jordanowskiego w os. Centrum D6, na działkach nr 103/1, 103/2, 103/3 obręb 51 NH, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.79.22.UK. - zamówienie z wolnej ręki 2022-10-17
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją kolejnych etapów Parku w Łagiewnikach, pomiędzy ul. Turowicza a ul. Fredry, w ramach projektów budżetu obywatelskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.76.22.BM - zamówienie z wolnej ręki 2022-10-17
[ wynik ] Usługi projektowe w zakresie opracowania koncepcji zagospodarowania zielonego terenu POLSAD wraz z inwentaryzacją, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.73.22.BT 2022-10-14
[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy prac związanych z realizacją robót budowlanych na terenie ogródka jordanowskiego w os. Centrum C10, na działce nr 181 obręb 50 NH, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.78.22.UK.- zamówienie z wolnej ręki 2022-10-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu zielonego przy ul. Komuny Paryskiej na fragmencie, dz. nr 76/32 obr.69 Podgórze, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.77.22.BW zamówienie z wolnej ręki 2022-10-13
[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową i przebudową ciągów pieszych od ul. Kamionka do ul. Centralnej w Krakowie, na działkach 85/74 oraz 331/1, obręb NH-54 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.72.22.UK.- zamówienie z wolnej ręki 2022-10-07
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn.: „Zakup, magazynowanie, dostawa i montaż toalety publicznej modułowej, wolnostojącej na Bulwarach Wiślanych”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.71.22.BM 2022-10-03
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z dostawą, montażem i uruchomieniem nowych, modułowych, wolnostojących toalet publicznych w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego pn.: „Toalety przy placach zabaw w każdej dzielnicy”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.70.22.DO. 2022-09-27
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z budową Ogrodu Ciszy i Ptasiego Skweru w Parku Młynówka Królewska, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.Postępowanie nr NP.26.2.69.22.BW. 2022-09-26
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową nawierzchni na placu zabaw na Smoczym Skwerze w Zesławicach oraz montaż małej architektury, na działkach nr 2/24, 2/22, 2/19, 2/23, 2/17, 2/18 obr. NH-4, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.68.22.BM. - zamówienie z wolnej ręki 2022-09-22
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych wraz z nasadzeniami zieleni w ramach zadania pn.: „Park przy Karmelickiej”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.66.22.UK.- zamówienie z wolnej ręki 2022-09-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług sadzenia roślin wraz z dostawą materiału roślinnego w ramach zadań „Rekultywacja terenów zielonych na terenie dzielnicy I” oraz „Sadzimy drzewa i krzewy w I Dzielnicy!” w 2022 roku oraz pielęgnacja w latach 2022-2024, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.67.22.BM. 2022-09-13
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu Parku Bagry w Krakowie w zakresie budowy toalety publicznej modułowej, wolnostojącej w rejonie tężni, budowy bramy wjazdowej wraz z odcinkiem ogrodzenia w rejonie slipu, budowy szlabanu wjazdowego od strony ul. Bagrowej oraz modernizacji części alejek w rejonie plaży północnej”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.64.22.DO. 2022-09-12
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych wraz z nasadzeniami w ramach budowy ogrodu społecznego przy ulicy Drożdżowej dla zadania pn.: „Ogród Społeczny przy ul. Drożdżowej ” dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.65.22.BW. 2022-09-12
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z realizacją zadania pn.: „Zielona 3 Dzielnica – III edycja” wraz z wykonaniem pielęgnacji zieleni, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.62.22.JC1 2022-09-05
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z realizacją zadania pn.: „Park rzeczny Tetmajera”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.63.22.UK 2022-09-01
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług polegających na oczyszczeniu stawu, ukształtowaniu skarpy i wykonaniu nasadzeń roślin, przy ulicy Kaczeńcowej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.60.22.BT 2022-08-26
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z modernizacją ogródka jordanowskiego na os. Kazimierzowskim 7, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.61.22.BM 2022-08-23
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych wraz z nasadzeniem zieleni w ramach zadania pn.: „Urządzenie ogólnodostępnego terenu przy ul. Grażyny/Siewnej”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.58.22.DO 2022-08-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych wraz z nasadzeniami zieleni w ramach zadania pn.: „Modernizacja Zaproszenie i Specyfikacja w postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych wraz z nasadzeniami zieleni w ramach zadania pn.: „Modernizacja placu zabaw oraz strefy rekreacyjno-sportowej”, przy ul. Jezierskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.59.22.UK - zamowienie z wolnej ręki 2022-08-19
[ wynik ] Roboty budowlane związane z zakończeniem modernizacji alejki na terenie działki nr 348/22 obr.68 Podgórze w Parku Maćka i Doroty, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.56.22.JC1 - Zamówienie z wolnej ręki 2022-08-08
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie drogi dojazdowej do budynku B1 wraz z infrastrukturą sieci, budową parkingu oraz zabezpieczeniem skarp siatkami w ramach etapu 5 inwestycji pn.: „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.57.22.UK.- zamówienie z wolnej ręki 2022-08-05
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie czterech wiat rowerowych oraz obiektów małej architektury, dla Zarządu Zieleni Miejskiej Krakowie. Postępowania nr NP.26.2.55.22.UK 2022-08-04
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa placu zabaw w parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich w Krakowie - Prokocimiu oraz mikro placu zabaw nad Drwinką”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.54.22.DO. 2022-08-03
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z realizacją zadania pn.: „Park Młynówka Królewska – siłownia zewnętrzna”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.52.22.JC1 2022-08-02
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych budową i przebudowa chodników na terenach zielonych DzielnicyXII Bieżanów Prokocim w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.53.22.UK 2022-08-02
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług projektowych w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla parku kieszonkowego przy ul. Na Załęczu, parku kieszonkowego przy ul. Dekerta, Parku Grzegórzeckiego, Placu Grzegórzeckiego w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.49.22.DO - zamówienie z wolnej ręki 2022-08-02
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych budową, przebudową i modernizacją chodników na terenach zielonych Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Nr postępowania NP.26.2.51.22.UK 2022-08-01
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie Modernizacji Plant Mistrzejowickich oraz Rewitalizacji Plant Bieńczyckich, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.50.22.BM 2022-07-29
[ wynik ] Roboty budowlane polegające na budowie barierek ochronnych wokół zbiornika w ramach etapu 6 oraz w ramach części etapu 4 inwestycji pn.: „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.47.22.BT - Zamówienie z wolnej ręki 2022-07-26
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych, z przebudową ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy V Krowodrza -przy budynku al. Kijowska 10 w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.48.22.BM 2022-07-26
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z realizacją zadania pn.: „Plac zabaw Klub Soboniowice”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.42.22.JC1 2022-07-25
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych budową, przebudową i modernizacją ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.46.22.UK 2022-07-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni wraz z 12-miesięczną pielęgnacją związanych z realizacją zadania pn.: „Urządzenie leśnego parku kieszonkowego przy ul. Chałupnika”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.45.22.BM. 2022-07-19
[ wynik ] Usługi w zakresie porządkowania działek na terenie Gminy Miejskiej Kraków w ramach projektu budżetu obywatelskiego pn.: „Płaszowskie bulwary wiślane”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.12.22.JN 2022-07-18
[ wynik ] Usługi sadzenia roślin wraz z dostawą materiału roślinnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2022 oraz usługami pielęgnacji w latach 2022 – 2024, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 7 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.41.22.BT 2022-07-13
[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych, z przebudową ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy V Krowodrza -przy budynku al. Kijowska 10 w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.44.22.UK 2022-07-08
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych na terenie ogródka jordanowskiego w os. Szkolnym 10 oraz na terenie ogródka jordanowskiego w os. Szkolnym 35, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.40.22.DO. 2022-07-05
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych budową i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XII Bieżanów Prokocim w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.43.22.UK 2022-07-05
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych budową, przebudową i modernizacją chodników na terenach zielonych Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.39.22.UK 2022-07-01
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Kurdwanów przy Szkole Podstawowej nr 149 w Krakowie” – etap 2, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.38.22.BT 2022-06-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych wraz z nasadzeniami w ramach realizacji zadań pn. „Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Pańskiej” oraz „Baśniowy ogród”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.36.22.JC1 2022-07-01
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z realizacją zadania pn.: „Aleja Róż na nowo”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.37.22.JC1 2022-06-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z wykonaniem ścieżki dydaktycznej na terenie Uroczyska Gaik, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.35.22.UK 2022-06-27
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy podobnych robót budowlanych związanych z modernizacją ogródka jordanowskiego przy ul. Pietrusińskiego – I etap, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.32.22.JC1 - zamówienie z wolnej ręki 2022-06-23
[ wynik ] Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach: 2022 - 2025, z podziałem na zadania odpowiednio w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.20.22.BT 2022-06-08
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z wymianą nawierzchni na placu zabaw w Parku Wincentego a’ Paulo oraz na boisku do koszykówki w Parku Maćka i Doroty, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.33.22.BM 2022-06-01
[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy podobnych robót budowlanych dotyczących alejek w Parku Solvay (dokończenie zakresu pomiędzy ul. Kościuszkowców, a ul. Niemcewicza), dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.34.22.UK - zamówienie z wolnej ręki 2022-06-01
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową Parku Kieszonkowego przy ul. Zachodniej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.31.22.JC1 2022-05-20
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług projektowych w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowych oraz rozbiórki lub adaptacji istniejących budynków wraz z konieczną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Za Torem 22 w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.30.22.DO. 2022-05-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową ciągów pieszych na terenach zielonych przy blokunr 5 i 7 ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Nr postępowania NP.26.2.29.22.UK 2022-05-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową psiego wybiegu w ramach zagospodarowania skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.27.22.BM 2022-05-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych wraz z nasadzeniami zieleni w zakresie „Modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Heila”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.28.22.JC1 2022-05-17
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług projektowych w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Adaptacja Fortu Nr 50 Prokocim na potrzeby Muzeum Przyrodniczego w Krakowie i Centrum Badań Bioróżnorodności PAN”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.26.22.DO. 2022-05-13
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie obsługi ratowniczej trzech kąpielisk nad Zalewem Bagry Wielkie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr: NP.26.2.24.22.DO. 2022-05-12
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisły w ramach realizacji Zadania Inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz na terenie Gminy Wieliczka”. Postępowanie nr NP.26.2.25.22.UK. 2022-05-10
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług projektowych w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowych oraz rozbiórki lub adaptacji istniejących budynków wraz z konieczną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Za Torem 22 w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.22.22.DO. 2022-05-06
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z rewitalizacją skweru przy ul. Mostowej/Trynitarskiej, w ramach projektów budżetu obywatelskiego pn.: „Kieszonkowy Park sąsiedzki na Kazimierzu”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.23.22.JC1 2022-05-04
[ wynik ] Wwyłonienie Wykonawcy robót budowlanych wraz z nasadzeniami zieleni w zakresie „Modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Heila”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.21.22.JC1 2022-04-27
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług projektowych w zakresie opracowania koncepcji zagospodarowania terenu dla zadania pn.: „Budowa Parku Woźniców w Czyżynach” oraz kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu - ścieżka zdrowia”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.19.22.DO. 2022-04-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla realizacji zadania pn.: „Bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej (remonty), na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie”. Postępowanie nr NP.26.2.18.22.UK 2022-04-12
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy placu zabaw i siłowni na terenie Przylasku Wyciąskiego przy ul. Siejówka, na działce nr 80/2, obręb Nowa Huta, Etapy 1-3, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.17.22.UK. - zamówienie z wolnej ręki 2022-04-12
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy podobnych robót budowlanych związanych z doposażeniem ogródka jordanowskiego przy ul. Centralnej, na działce nr 11/11, 24 obr. 54 Nowa Huta ETAP II, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.16.22.BM - zamówienie z wolnej ręki 2022-04-11
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy podobnych robót budowlanych związanych z modernizacją ogródka jordanowskiego przy ul. Józefa Unruga, na działce nr 63/1 obr. 40 Podgórze ETAP II, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.14.22.BM - Zamówienie z wolnej ręki 2022-04-01
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych wraz z nasadzeniami zieleni związanych z realizacją Inwestycji: Zagospodarowanie parku rzecznego "Ogród Płaszów" – etap II i III, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.15.22.UK. 2022-03-31
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług projektowych w zakresie opracowania koncepcji zagospodarowania terenu dla zadania pn.: „Budowa Parku Woźniców w Czyżynach” oraz kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu - ścieżka zdrowia”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.13.22.DO. 2022-03-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług projektowych w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla lewego brzegu Bulwarów Wiślanych, od ujścia Rudawy do okolic mostu Kotlarskiego w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.11.22.DO. 2022-03-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych wraz z nasadzeniami zieleni w zakresie realizacji zagospodarowania skweru w Parku Młynówka Królewska przy ul. Przybyszewskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.10.22.UK 2022-03-10
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją kolejnych etapów Parku w Łagiewnikach, pomiędzy ul. Turowicza a ul. Fredry, w ramach projektów budżetu obywatelskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.9.22.BT 2022-03-02
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy podobnych robót budowlanych związanych z modernizacją dalszego fragmentu alejki głównej na terenie działki nr 348/22 obr.68 Podgórze w Parku Maćka i Doroty wraz z montażem ławek i stojaków na rowery, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.7.22.BM - Zamówienie z wolnej ręki 2022-02-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w robót budowlanych związanych z realizacją budowy obiektów małej architektury w ramach modernizacji placu zabaw przy ul. Opolskiej i Krowoderskich Zuchów. Postępowanie nr NP.26.2.5.22.UK 2022-02-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu ogródka jordanowskiego przy ul. Piastów 13-14, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.8.22.JC1 2022-02-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług projektowych w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Plant Krakowskich, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.6.22.DO. 2022-02-17
[ wynik ] Wykonawcy podobnych robót budowlanych w zakresie rozbudowy ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń w Krakowie – ETAP II, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.4.22.JC1 - Zamówienie z wolnej ręki 2022-02-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa zewnętrznej siłowni na terenie Parku Rżąką”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.3.22.BM 2022-02-10
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych wraz z nasadzeniami zieleni w zakresie doposażenia w obiekty małej architektury placu zabaw przy Domu Kultury Przewóz wraz z wymianą kosza do gry oraz nawierzchni boiska do gry w koszykówkę, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.2.22.BT 2022-02-09
[ wynik ] Świadczenie usług w ramach współpracy w ramach realizacji Zadania Inwestycyjnego pn. „Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie” - Zamówienie z wolnej ręki 2022-01-25