W dniu 4 września Zarząd Zieleni Miejskiej podał do publicznej wiadomości informacje o unieważnieniu postępowania na wyłonienie operatora Ośrodka Edukacji Ekologiczne, który mieścić się będzie w Pawilonie Okocimskim na Polanie Lea w Lesie Wolskim.


Do końca roku potrwają prace projektowe związane z przystosowaniem Pawilonu Okocimskiego na potrzeby Centrum Edukacji Ekologicznej. Planowane zakończenie prac i oddanie budynku do użytkowania to listopad 2018 roku. Planowany koszt to ok. 4 700 000,00 zł.

Prace budowlane polegać będą na adaptacji obiektu na Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Inwestycja obejmie modernizację budynku i terenu wokół Pawilonu Okocimskiego w zakresie: zagospodarowania zieleni wokół budynku, modernizacji konstrukcji budynku, zmianę układu ścian wewnętrznych, zmianę układu funkcjonalnego pomieszczeń, realizację instalacji wewnętrznych wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych, ogrzewania oraz wentylacji.