Park Zakrzówek - informacje

Względy bezpieczeństwa spowodowały, że mimo wcześniejszych zapowiedzi nie uda się udostępnić w tym sezonie wakacyjnym pływających basenów na Zakrzówku. Wszystko w związku z przedłużającą się procedurą przyłącza prądu do realizowanej inwestycji oraz brakiem spełnienia norm głębokości basenu przeznaczonego dla dzieci.
Najważniejszym powodem braku możliwości otwarcia kąpieliska w Zakrzówku w tym sezonie jest nieukończenie prac w takim stopniu, aby można było wpuścić mieszkańców na kąpielisko. Wiąże się to z przedłużającym się terminem przyłącza prądowego, jak i realizacji budynku wejściowego, gdzie znajdują się toalety. Również prace na samym kąpielisku wymagają poprawek.

W trakcie kontroli inwestycji okazało się, że najpłytszy z basenów, który ma być przeznaczony dla dzieci jest za głęboki o 1 cm. Przepisy są jednoznaczne: basen dla najmłodszych może mieć maksymalnie 40 cm głębokości.

Wykonawca został zobowiązany do poprawy jednej z niecek basenowych. W związku z zaistniałymi okolicznościami nie zdąży całościowo zgłosić odbioru kąpieliska do nadzoru budowlanego w trwającym sezonie wakacyjnym. – Baseny na Zakrzówku będą dostępne dla krakowian i turystów w przyszłym roku.
Kąpielisko jeszcze nie teraz, ale park tak

Równocześnie na ukończeniu są prace w parku Zakrzówek, otaczającym zbiornik wodny. Wkrótce do nadzoru budowlanego w procedurze odbiorowej zostanie zgłoszona część parkowa, w ramach której powstały alejki i mała architektura. Dzięki udostępnieniu tych terenów mieszkańcy – prawdopodobnie jeszcze w sierpniu – będą mogli spacerować, biegać i aktywnie wypoczywać na łonie natury.

Realizacja parku podzielona na etapy

Przypomnijmy, że miasto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, podzieliło prace na Zakrzówku na siedem etapów, tak aby nie zamykać na cały czas prowadzonej inwestycji terenu przyszłego parku miejskiego. Kluczowe z punktu widzenia prac są trzy etapy realizacyjne: zrealizowane już zabezpieczenie ścian kamieniołomu przed obrywami skalnymi i będące w realizacji: budowa kąpieliska wraz z budynkiem wejściowym na baseny oraz budowa Centrum Sportów Wodnych.

Należy pamiętać, że teren przyszłego parku Zakrzówek jest w dalszym ciągu placem budowy. Dotyczy to zarówno budynków kubaturowych, jak i wykonanych podwieszanych niecek basenowych. Wstęp na ten teren jest niemożliwy ze względów bezpieczeństwa do czasu otwarcia poszczególnych etapów inwestycji. 

  • Ostatnio zmienione .