Informujemy o przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowanych związanych z utworzeniem Parku Reduta w Krakowie.
https://zzm.krakow.pl/przetargi.html?task=szczegolyPrzetarg&id=191
Zapraszamy do składania ofert

Tajemniczy Ogród w parku Reduta

Blisko osiem hektarów nieużytków na Prądniki Czerwonym zamieni się wkrótce w Ogród Tajemnic – tak wynika z głosowania mieszkańców Krakowa, w którym oddano blisko dwa tysiące głosów. W piątek odbyła się prezentacja podsumowująca warsztaty dla mieszkańców, połączona ze szczegółowym przedstawieniem zwycięskiego pomysłu.

Park Reduta przedstawia się mieszkańcom

Po blisko roku od warsztatów przeprowadzonych z mieszkańcami Krakowa znamy ostateczną koncepcję parku Reduta. Do 2018 roku w północnej części Prądnika Czerwonego powstanie niemal ośmiohektarowa przestrzeń zielona, jakiej jeszcze w mieście nie było.

W wyniku pracy poszczególnych grup powstały opracowania koncepcyjne dotyczące wizji mającego powstać parku. Opracowania poddane zostały głosowaniu mieszkańców.

Park Reduta, czyli społeczna energia w przestrzeni miasta

Prezentacje sześciu grup warsztatowych zakończyły pierwszy etap tworzenia parku Reduta na Prądniku Czerwonym. Efekt? Nie tylko kilka kompletnych pomysłów na organizację i utrzymanie przestrzeni na ponad siedmiu parkowych hektarach, ale także – a może przede wszystkim – pobudzenie energii i integracja trzech pokoleń krakowian.