Park Reduta mający powstać niebawem na Prądniku Czerwonym to 7,8 ha powierzchni, której charakter współtworzyli mieszkańcy w toku przeprowadzonych przez Zarząd Zieleni Miejskiej warsztatów konsultacyjnych.

Informujemy o przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowanych związanych z utworzeniem Parku Reduta w Krakowie.
https://zzm.krakow.pl/przetargi.html?task=szczegolyPrzetarg&id=191
Zapraszamy do składania ofert

Tajemniczy Ogród w parku Reduta

Blisko osiem hektarów nieużytków na Prądniki Czerwonym zamieni się wkrótce w Ogród Tajemnic – tak wynika z głosowania mieszkańców Krakowa, w którym oddano blisko dwa tysiące głosów. W piątek odbyła się prezentacja podsumowująca warsztaty dla mieszkańców, połączona ze szczegółowym przedstawieniem zwycięskiego pomysłu.

Park Reduta przedstawia się mieszkańcom

Po blisko roku od warsztatów przeprowadzonych z mieszkańcami Krakowa znamy ostateczną koncepcję parku Reduta. Do 2018 roku w północnej części Prądnika Czerwonego powstanie niemal ośmiohektarowa przestrzeń zielona, jakiej jeszcze w mieście nie było.

W wyniku pracy poszczególnych grup powstały opracowania koncepcyjne dotyczące wizji mającego powstać parku. Opracowania poddane zostały głosowaniu mieszkańców.