OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Powiatowego Programu Zwiększania Lesistości Miasta Krakowa na lata 2018-2040”

Na podstawie art. 39-42 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz.1405 ze zmianami) Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, że projekt Powiatowego Programu Zwiększania Lesistości Miasta Krakowa na lata 2018-2040” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, w pokoju nr 26 (sekretariat 1 piętro), w dni robocze od 9 do 29 października 2018 r. w godzinach 8:00-14:00.

Uwagi i wnioski do wyłożonego projektu należy składać w formie pisemnej na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 29 października 2018 r. do godz. 14:00.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

 

Kraków,  08.10.2018 r.