Informujemy, iż zakończono prace w ramach I etapu sporządzania "Powiatowego programu zwiększania lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040".
Etap ten obejmował m.in.:
- uzgodnienie założeń do Programu i uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko
- przeprowadzenie konsultacji społecznych
- podjęcie współpracy z wybranymi jednostkami związanymi z leśnictwem (Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa Wydziału Leśnego UR w Krakowie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie)
- wskazanie terenów predestynowanych do objęcia planami zalesień w pierwszym okresie realizacji Programu

Mapa przeglądowa, prezentująca obszary wytypowane do objęcia Programem