Co możemy zrobić by miasta Europy Centralnej stały się bardziej zielone i pełne życia?

Ten temat stanowił podstawę trwającego ostatnie 3 lata projektu z Interreg Central Europe – pod nazwą – Miejskie Przestrzenie Zieleni (UGB).

 Ogromna ilość doświadczeń zgromadzona została w trakcie poszukiwania odpowiedzi na liczne pytania. Najciekawsze z nich dyskutowane zostały przez partnerów z siedmiu krajów z trakcie finałowej konferencji-pikniku w Willi Barabás w Budapeszcie na Węgrzech.

 „To nie własność wszystkich, ale moja również” powiedział Pan Wice Prezydent XII dzielnicy Budapesztu Lajos Kovács. „To punkt widzenia, który wszyscy powinniśmy przyjąć w odniesieniu do publicznych terenów zieleni, ponieważ tylko dzięki temu jest szansa utrzymać w dobrych warunkach rośliny sadzone na ulicach i w parkach.” - dodał.

Kierownik projektu z urzędu dzielnicy Hegyvidék, Pani Zsófia Hamza powiedziała, że miasta i regiony z Centralnej Europy biorące udział w projekcie, miały trzy różne podejścia do rozwoju systemu zarządzania obszarami metropolitalnymi. I tak na przykład Salzburg, Zadar i Padwa sporządziły dokładny rejestr drzew na bazie których stworzyły bazy uwzględniające wpływ różnych czynników. Tymczasem Praga próbowała wykorzystać ścisłą współpracę państwowej i lokalnej organizacji zarządzającej podczas rozwoju ogrodu terapeutycznego. W miedzy czasie Maribor zaangażował ludzi w projekt w odnowy otoczenia dawnego więzienia, Kraków zaś zgromadził mieszkańców by wspólnie z nimi nakreślić przyszły kształt lasu jako łącznika pomiędzy innymi zdrowymi, zielonymi terenami rekreacyjnymi. Ostatni, lecz nie mniej ważny projekt dzielnicy XII Budapesztu. Utworzyła ona projekt zarządzania w ramach którego okoliczni mieszkańcy włączeni zostali w zadanie upiększania, a następnie utrzymywania zieleni publicznej.


Wszystkie efekty podsumowane zostały w praktycznym podręczniku, który może posłużyć jako przewodnik zarówno dla ekspertów jak i dla osób decyzyjnych.

Głównym mówcą wydarzenia była dr. Andrea Dúll będąca najbardziej znanym psychologiem środowiska na Węgrzech, zgłębiająca temat tego jak znaleźć równowagę pomiędzy środowiskiem naturalnym a zabudową. Badaczka mówiła o istotności i korzyściach terenów zielonych w przestrzeniach pokrytych zabudową nawet jeśli tereny te są mniej rozwinięte pod kątem zieleni niż tereny naznaczone działalnością ludzką. Jej słowa podkreślały konieczność opieki nad nawet najmniejszymi zielonymi wyspami w miejskiej pustyni betonu i asfaltu.

 W tym wspaniałym dniu Willa Barabás przekształciła się w arenę informacyjną o tematyce poświęconej najlepszym praktykom w zarządzaniu zieloną przestrzenią; dyskutowaliśmy o tym, jak zaangażować ludzi w rewitalizację zapomnianego lasu; o tym, jakie przestrzenie zieleni publicznej warto rozwijać i jaką rolę może w tym odegrać GIS; jak tereny z zieleni wpływają na nasze zdrowie psychiczne i jak my, mieszkańcy miast, możemy zaangażować się w utrzymanie i upiększanie terenów zieleni.