W dniach 6-8 maja 2019 po raz ostatni spotkaliśmy się w gronie Partnerów projektu UGB w Budapeszcie by podsumować dokonania i podzielić się refleksjami z ich realizacji.

Istotnym elementem spotkania była międzynarodowa konferencja, która odbyła się Willi Barabas.
W trakcie konferencji szukaliśmy odpowiedzi na pytania: dlaczego tereny zielone są tak ważne dla mieszkańców miast XXI wieku i dlaczego wszystkim tak bardzo zależy na obecności przyrody w tkance miejskiej. Głównym mówcą, który miał pomóc w odpowiedzi na to pytanie była dr Andrea Dúll, najbardziej znany psycholog środowiska na Węgrzech, badający, jak znaleźć równowagę pomiędzy środowiskiem naturalnym, a zabudowanym. Opowiadała o znaczeniu i korzystnym wpływie terenów zieleni w środowisku zabudowanym, nawet jeśli te lokalizacje są słabiej rozwinięte z przyrodniczego punktu widzenia, niż obszary mniej dotknięte działalnością człowieka. Jej słowa podkreślały konieczność dbania o tę małą zieloną wyspę na miejskiej pustyni betonu i asfaltu.

Na spotkaniu kończącym projekt Interreg CE - Miejskie Przestrzenie Zieleni, ośmiu ekspertów i zarazem Partnerów projektu prezentowało własne doświadczenia w zakresie zaangażowania mieszkańców miast, wielopoziomowego zarządzania, interaktywnych gier miejskich, systemów informacji geograficznej i psychologii środowiska. W ciągu 3 lat partnerzy udzielili alternatywnych odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób nasze miasta mogą stać się bardziej ekologiczne i zrównoważone. Wyniki zostały podsumowane w praktycznym podręczniku, który może służyć jako przewodnik tak dla ekspertów, jak i decydentów.

Projekt dobiegł końca, ale jedna myśl została z nami wszystkimi jako swoiste motto i hasło, które wybrzmiało w wielu językach w trakcie naszych spotkań:

ZIELEŃ JEST OKEY!

Projekt CE174 UGB (Urban Green Belts) pn.: „Smart integrated models for sustainable management of urban green spaces for creating more healthy and liveable urban environments” finansowany z programu Interreg Central Europe.