W dniach 23-24 maja 2018 roku odbyło się w Krakowie czwarte spotkanie Partnerów Projektu Urban Green Belts.

Spotkanie dotyczyło w głównej mierze poziomu zaawansowania w realizacji projektów pilotażowych poszczególnych Partnerów projektu. Wymiana informacji i dyskusja na temat napotykanych trudności, jak zwykle przyniosła wiele ciekawych wniosków i spostrzeżeń. Praca w grupach roboczych pozwala na skuteczne poszukiwanie rozwiązań, a wsparcie merytoryczne, które w ramach każdej z grup zapewniają Opiekuni Merytoryczni, daje nam zawsze dodatkową dawkę wiedzy i inspiracji.


Projekt CE174 UGB (Urban Green Belts) pn.: „Smart integrated models for sustainable management of urban green spaces for creating more healthy and liveable urban environments” finansowany z programu Interreg Central Europe.