W dniu 10.04.2018 roku odwiedziliśmy z wizytą partnerów naszego projektu w Mariborze.
Każdy z partnerów projektu ma do zrealizowania pakiet działań w ramach akcji pilotażowej. W przypadku Mariboru działania te dotyczą zagospodarowania terenu zielonego wokół budynku Mariborskiej Agencji Rozwoju w oparciu o planowanie partycypacyjne.

Jest to temat bardzo złożony z kilku względów. Po pierwsze tylko część z terenu wokół stanowi własność miasta, pozostałe tereny są własnością osób prywatnych lub firm. Jest to teren położony w centrum miasta, w sąsiedztwie galerii handlowej i szpitala, a zatem w lokalizacji w której teren zielony mógłby zostać bardzo wszechstronnie wykorzystany. Ponieważ jednak Maribor jest miastem ze wszech stron otoczonym zielenią, wykupywanie terenów pod zieleń nie należy do priorytetów władz miasta. Dodatkowo sytuacja demograficzna - zmniejszająca się z roku na rok ilość mieszkańców - nie daje podstaw do tego typu decyzji. Nie mniej jednak sporo w zakresie realizacji tego projektu zostało już zrobione. W procesie konsultacji wyłoniono najlepszy zdaniem mieszkańców projekt.

Poza analizą działań związanych z realizacją akcji pilotażowej, odwiedziliśmy również kilka pięknych i bardzo inspirujących miejsc tj. ogrody społeczne, doświadczalny plac zabaw czy leśny park adrenaliny.
Miejscem, które najbardziej wszystkich zafascynowało był niewątpliwie doświadczalny plac zabaw "Dozivljajsko igrisce".

Po placu zabaw uczestników wizyty oprowadzała pałająca niesamowitym entuzjazmem Ana Peskar. Ten niezwykle oryginalny, innowacyjny społeczny projekt mieszkańców okolicznych bloków, dofinansowany został w ramach programu Erasmus+. Jak bardzo inne i niezwykłe jest to miejsce najlepiej zobrazują zdjęcia.


Jest tu miejsce na grilla, scena, stoły do spotkań czy biesiadowania, mini ogródek a nawet mała stolarnia, w której dzieci wykonują najróżniejsze arcydzieła od abstrakcyjnych mniej lub bardziej dekoracji po domki dla ptaków. Wszystko co znajduje się na terenie placu zabaw zostało wykonane własnoręcznie przez mieszkańców. Miejsce tętni życiem i stanowi główne miejsce spotkań tutejszej społeczności.


Projekt CE174 UGB (Urban Green Belts) pn.: „Smart integrated models for sustainable management of urban green spaces for creating more healthy and liveable urban environments” finansowany z programu Interreg Central Europe.