W dniach 22-23.03.2018 roku odwiedziliśmy z wizytą partnerów naszego projektu Dzielnicę XII Hegyvidék w Budapeszcie.

Wizyta miała charakter studyjny i polegała w głównej mierze na dzieleniu się doświadczeniami w ramach prowadzonych działań pilotażowych. Gospodarze zaprezentowali nam wybrane tereny, które w ramach realizowanego projektu pilotażowego "Green Space Stewardship„ – „Opiekun Zielonej Przestrzeni” zostały objęte przez mieszkańców tej dzielnicy opieką. W ramach projektu dzielnica przygotowała 30 większych i mniejszych skwerków, z których 17 ma już swoich opiekunów.


Zadaniem opiekunów jest bieżąca pielęgnacja tych terenów - plewienie, podlewanie, dosadzanie roślin, a jesienią grabienie liści. Opiekunami są zarówno osoby fizyczne jak i szkoły czy małe firmy. Celem tego zadania jest przede wszystkim edukacja mieszkańców, jak również stworzenie im okazji do bardziej namacalnego, prawdziwie bliskiego kontaktu z zielenią. Idea "Opiekunów zielonych przestrzeni" warta jest promocji również w naszym mieście. Z wpisów pod postem zamieszczonym na naszym fanpage'u wynika, że chętni już są :-) Pozostaje kwestia wypracowania modelu i mechanizmów pozwalających na takie działania w ramach struktur urzędu.

Kolejną ciekawostką, którą przywieźliśmy z Budapesztu jest Green Info Point - czyli nic innego jak Zielony Punkt Informacyjny.


Jest to z jednej strony punkt informujący o zielonych inicjatywach dziejących się w ramach dzielnicy Hegyvidék, z drugiej strony jego zadaniem jest edukowanie mieszkańców w zakresie ekologii i przyrody.

Jednym z działań edukacyjnych są np. spacery po dzielnicy. W takim właśnie przykładowym spacerze mieliśmy również okazję wziąć udział w trakcie wizyty. Spacer łączy w sobie elementy opowieści o historii dzielnicy, która pełna jest pięknych, zabytkowych willi oraz ciekawostek przyrodniczych. Podobne spacery organizujemy również po Krakowie w trakcie naszych zielonych wydarzeń jak Pikniki Krakowskie czy Święto Plant.Po raz kolejny wróciliśmy ze spotkania zainspirowani i pełni pomysłów na dalsze wspólne działania z mieszkańcami. W maju podobna wizyta odbędzie się w Krakowie, i wtedy to my będziemy się chwalić naszymi działaniami realizowanymi w ramach projektu "Green Living Lab Witkowice".
Projekt CE174 UGB (Urban Green Belts) pn.: „Smart integrated models for sustainable management of urban green spaces for creating more healthy and liveable urban environments” finansowany z programu Interreg Central Europe.