W dniach 5-6.03 w Salzburgu odbyło się spotkanie partnerskie śródokresowe projektu międzynarodowego pt.: Urban Green Belts – Smart integrated models for sustainable management of urban green spaces for creating more healthy and liveable urban environments, realizowanego w ramach Programu Interreg Central Europe (środki finansowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), dofinansowanego w ramach programu Programu Interreg Central Europe ze środków EFRR.
Pani Beata Paliś – Zastępca Kierownika Projektu ds. kontaktów zewnętrznych i spraw organizacyjnych PartneraBiuro Funduszy Europejskich  Urząd Miasta Krakowa we współpracy z  Panią Agatą Wesołowską – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, wygłosiła prezentację na temat działań pilotażowych w projekcie realizowanych do tej pory przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Pani Agata Wesołowska podsumowała dotychczasową współpracę z interesariuszami projektu.

W trakcie spotkania odbyło się podsumowanie działań w połowie realizacji projektu.

Przedstawiciele Lidera wskazali terminy realizacji następnych zadań, wizyt studyjnych, dodatkowych warsztatów. Odbyła się także prezentacja dotycząca działań promocyjno-informacyjnych w projekcie oraz dyskusja na temat zadań poszczególnych partnerów w zakresie komunikacji, kosztów zadań merytorycznych oraz organizacji okrągłego stołu z udziałem lokalnych polityków.  Ponadto opiekunowie poszczególnych tematycznych pakietów roboczych przedstawili osiągnięte do tej pory efekty i zrealizowane działania.
Zdjęcie ze spotkania pochodzi z główniej strony Projektu UGB
Projekt CE174 UGB (Urban Green Belts) pn.: „Smart integrated models for sustainable management of urban green spaces for creating more healthy and liveable urban environments” finansowany z programu Interreg Central Europe.