W dniu 27 września 2017 roku w Metafoma Cafe odbyło się kolejne spotkanie Interesariuszy zgromadzonych wokół projektu.

W trakcie spotkania zaprezentowano przede wszystkim postępy prac w ramach projektu GLL Witkowice. Opowiedziano o Pierwszym Leśnym Pikniku, który odbył się 1 lipca br. oraz o działaniach mających na celu zaangażowanie mieszkańców zarówno najbliższej okolicy jak i całego miasta. Zebranych na spotkaniu interesariuszy interesowały m.in. kwestie związane ze metodami konsultacji, promocją terenu oraz przeciwdziałaniu aktom wandalizmu.


Kolejny wątek w trakcie spotkania dotyczył projektu pn. Montevideo, którego celem jest uwolnienie przestrzeni wokół Zakopianki z widocznych z drogi reklam. Projekt ten dot. kwestii FUA oraz tego czy możliwe jest stworzenie korytarza ochrony przed reklamą dającego szansę na odsłonięcie towarzyszącego drodze krajobrazu. Jedną z najbardziej istotnych i zarazem trudnych kwestii jest dopracowanie przepisów, które regulować będą umiejscawianie tych reklam.

Ostatnim wątkiem spotkania była prezentacja terenów zieleni miasta Tarnów. Władze Tarnowa biorą przykład z Krakowa i podglądają co się dzieję. Tarnów boryka się z innymi niż Kraków problemami gł. z wyludnianiem miasta. Miasto we współpracy z radami dzielnic  organizuje spotkania dla mieszkańców, którzy kładą co raz większy nacisk na tereny zielone. W Tarnowie tereny zielone są wykorzystywane głównie do: spacerów, relaksu, odpoczynku, rekreacji. Istotny element zielonej infrastruktury miasta stanowią trasy do do biegania, jazdy na rowerze, a także trasy przełajowe.

W podsumowaniu całego spotkania uczestnicy zgodnie stwierdzili, iż włączanie mieszkańców w procesy związane z kształtowaniem przestrzeni wokół nich stanowi jedną z kluczowych kwestii. Sami mieszkańcy co raz częściej upominają się o zielone przestrzenie, doceniając ich znaczenie dla jakości życia, zwłaszcza na terenach mocno zurbanizowanych.

Projekt CE174 UGB (Urban Green Belts) pn.: „Smart integrated models for sustainable management of urban green spaces for creating more healthy and liveable urban environments” finansowany z programu Interreg Central Europe.