W dniach 18 - 20 września odbyło się w Pradze trzecie spotkanie Partnerów projektu Urban Green Belts.


Spotkanie dotyczyło w głównej mierze projektów pilotażowych realizowanych przez większość Partnerów projektu. Projekty dotyczą trzech różnych obszarów tematycznych tj. zaangażowanie społeczne, zarządzanie wielopoziomowe terenami zieleni czy wykorzystanie danych przestrzennych w procesie zarządzania, planowania i utrzymywania terenów zieleni w miastach.

Zielona Praga

Projekty pilotażowe dotyczą konkretnych działań realizowanych w danych miastach. Kraków w ramach swoich działań realizować będzie projekt na terenie Lasu Witkowickiego. Projekt dotyczyć będzie rewitalizacji tego terenu poprzez budowę mostku na rzece Bibiczance oraz montażu elementów małej architektury, wszystko to jednak dziać się będzie przy współudziale i zaangażowaniu okolicznych mieszkańców, tak by efekt finalny spełniał jak najlepiej ich potrzeby i oczekiwania. To właśnie zaangażowanie oraz promocja tego miejsca wśród Krakowian stanowi tak naprawdę sedno działań pilotażowych. Bazując na doświadczeniach partnerów projektu, dzieląc się pomysłami i inspiracjami, w trakcie takich spotkań jak to w Pradze przybliżamy się do realizacji tego celu.
Park Jeleni Prikop

Projekt CE174 UGB (Urban Green Belts) pn.: „Smart integrated models for sustainable management of urban green spaces for creating more healthy and liveable urban environments” finansowany z programu Interreg Central Europe.