W ubiegłą sobotę 1 lipca piknikowaliśmy w Lesie Witkowickim. Całe przedsięwzięcie było zorganizowane w ramach projektu pilotowego UGB – Witkowice Green Living Lab. Bardzo cieszymy się, że mieszkańcy przybyli tak licznie. Pierwszym punktem spotkania było ogłoszenie wyników konkursu plastycznego pt. „Mój Las Witkowicki”. Jak zwykle pomysłowość i kreatywność najmłodszych mile nas zaskoczyła.Później wszystkich przybyłych gości na spacer przyrodniczo-badawczy zabrał Pan Kasper Jakubowski z Ruchu Ekologicznego Św. Franciszka z Asyżu (REFA). Była to wyśmienita okazja na dostrzeżenie wyjątkowości kompleksu leśnego jakim jest niewątpliwie Park Leśny Witkowice. Zarówno mali jak i starsi uczestnicy wycieczki mieli możliwość z jednej strony zapoznania się z tym terenem, z drugiej spojrzenia na las oczami jego użytkowników, którzy mogą mieć konkretne wymagania, co do zwiększenia jego atrakcyjności pod kątem zaplecza rekreacyjno-użytkowego jakim są m.in. ławeczki, kosze na śmieci, możliwość wytyczenia ścieżek do biegania, czy ustawienia stojaków rowerowych. Było to bowiem jedno z głównych założeń spotkania i organizacji pikniku.

Prawie dwugodzinny spacer został zwieńczony ogniskiem, na którym mieszkańcy piekli kiełbaski i posilali się po wycieczce. W takich sympatycznych okolicznościach zostały przeprowadzone konsultacje w formie dyskusji. Wcześniejszy spacer dał mieszkańcom możliwość oceny w terenie, tego co w ramach projektu można wykonać w Lesie Witkowickim, aby stał się on miejscem jeszcze bardziej przyjaznym, spełniającym przy tym również walor edukacyjny. Niewątpliwie właśnie wykorzystanie potencjału edukacyjnego tego miejsca zostało zaznaczone w ubiegłym roku poprzez stworzenie ścieżki edukacyjnej składającej się z sześciu pylonów, z których każdy przekazuje wiedzę na temat gatunków roślin i zwierząt charakterystycznych dla tego terenu.

Dyskusja z mieszkańcami jednoznacznie pokazała, że taka wartość miejsca jest bardzo ważna i powinna zostać rozwijana poprzez stworzenie np. dedykowanej miejscu interaktywnej aplikacji z odgłosami zwierząt. Mieszkańcy zgłosili również wiele innych cennych uwag takich jak m.in. zagospodarowanie miejsc widokowych, ławeczki, wyznaczenie miejsca na ognisko, siłownia na powietrzu oraz wzbogacenie placu zabaw dla dzieci. Ważne dla mieszkańców jest również wytyczenie i oznakowanie ścieżek rowerowych i biegowych. Podkreślony również został fakt, że na dostępność i atrakcyjność Parku Leśnego Witkowice wpłynąć pozytywnie mogłoby połączenie go z Doliną Prądnika.


Sobotni piknik był więc spotkaniem bardzo owocnym i merytorycznym za co serdecznie dziękujemy przybyłym mieszkańcom.