Jednym z głównych celów projektu Urban Green Belts jest opracowanie wytycznych do sprawnego planowania, zarządzania i podejmowania decyzji w sektorze publicznym w ramach funkcjonalnych obszarów miejskich (FUA) związanych z miejskimi terenami zieleni i tym samym stworzenie trwałych systemów zarządzania tymi terenami w mieście.

Elementem przygotowującym do tego jest wymiana doświadczeń Partnerów projektu. Pierwsze efekty tych działań dostępne są w dokumencie stanowiącym badanie bazowe. Z jego skróconą i przetłumaczoną wersją można zapoznać się tutaj.
Projekt CE174 UGB (Urban Green Belts) pn.: „Smart integrated models for sustainable management of urban green spaces for creating more healthy and liveable urban environments” finansowany z programu Interreg Central Europe.