W dniach 19 - 21 kwietnia odbyło się w Mariborze drugie spotkanie Partnerów projektu Urban Green Belts.W trakcie spotkania uczestnicy omawiali dotychczasowe działania, jak również wyznaczali cele na najbliższy okres. Jednym z trudnych tematów o którym dyskutowaliśmy było zaangażowanie beneficjentów lokalnych. Największe wsparcie i doświadczenie w tym temacie ma niezaprzeczalnie Padwa, w której już od 15 lat interesariusze z różnych sektorów angażują się w kwestie nie tylko zieleni, ale także te związane z rozwojem całego miasta. To właśnie czas, a także stały kontakt z interesariuszami wydają się być kluczowymi kwestiami w budowaniu zaangażowania, które w sposób długofalowy przyniesie efekty w postaci zmian przyczyniających się do lepszego planowania i zarządzania miastem.
Omawialiśmy również w ramach swoich grup planowane u większości partnerów akcje pilotażowe. W naszym przypadku jest to projekt Witkowice Green Living Lab w ramach którego powstaną elementy małej architektury oraz aplikacja stanowiąca rozwinięcie powstałej w zeszłym roku na terenie Lasu Witkowickiego trasy edukacyjnej. Dodatkowy, bardzo istotny element naszego projektu stanowi wątek partycypacyjny. Chcielibyśmy aby projekt pilotażowy stanowił pretekst do rozpoczęcia działań angażujących mieszkańców. Pierwszym z  nich będzie piknik który odbędzie się 1 lipca.W trakcie pobytu zapoznaliśmy się także z miejscem realizacji akcji pilotażowej w Mariborze.  Projekt Mariboru zakłada opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w oparciu o planowanie partycypacyjne. Jest to teren położony w centrum miasta, w sąsiedztwie galerii handlowej i szpitala, a zatem w lokalizacji w której teren zielony mógłby zostać bardzo wszechstronnie wykorzystany. Jednak w związku z bardzo złożoną sytuacją własnościową zagospodarowanie tego terenu nie jest łatwe. Ponieważ Maribor jest miastem ze wszech stron otoczonym zielenią, wykupywanie terenów pod zieleń nie należy do priorytetów władz miasta. Dodatkowo sytuacja demograficzna - zmniejszająca się z roku na rok ilość mieszkańców - nie daje podstaw do tego typu decyzji. I tak oto zderzyliśmy się z sytuacją dla nas krakowian niezwykle zaskakującą - z miastem w którym za dużo jest zieleni. :-)
Takie spotkania najdobitniej pokazują złożoność i specyfikę, którą rządzą się tereny zieleni w różnych miastach. Stanowią też bezcenne źródło różnorodnych informacji i praktycznych rozwiązań. Warto z nich korzystać by nie uczyć się na własnych błędach.
Projekt CE174 UGB (Urban Green Belts) pn.: „Smart integrated models for sustainable management of urban green spaces for creating more healthy and liveable urban environments” finansowany z programu Interreg Central Europe.