W dniu 15 lutego 2017 roku odbyło się w Centrum Obywatelskim przy ul. Reymonta 20 w Krakowie spotkanie z mieszkańcami dotyczące wypracowania nowej formuły dotyczącej Inicjatywy Lokalnej.

Inicjatywa Lokalna to narzędzie, które podobnie jak Budżet Obywatelski, może pozwolić mieszkańcom w realny sposób wpływać na kształt miasta. Dzięki niemu realizowane mogą być zarówno inicjatywy dotyczące inwestycji w zakresie zieleni czy infrastruktury, jak i tzw. projektów miękkich(koncerty, warsztaty i inne). W spotkaniu uczestniczyło spore grono zaangażowanych w sprawy miasta mieszkańców. Wielu z nich ma ciekawe pomysły na realizacje w ramach Inkubatora Zielonych Inicjatyw, który oparty będzie właśnie na formule Inicjatywy Lokalnej.
W trakcie spotkania przedstawione zostały również założenia projektu UGB, do włączenia w który mieszkańcy zostali zaproszeni. Konkretny termin planowanego na kwiecień spotkania z Interesariuszami zostanie podany zapewne z końcem marca.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z prezentacją na temat projektu dostępną tutaj:

Prezentacja UGB


Projekt CE174 UGB (Urban Green Belts) pn.: „Smart integrated models for sustainable management of urban green spaces for creating more healthy and liveable urban environments” finansowany z programu Interreg Central Europe.