Pierwsze Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy

W dniu 26 października  2016 r. w Willi Decjusza odbyło się  I spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy w ramach projektu Miejskie Przestrzenie Zieleni - „Inteligentne zintegrowane modele zrównoważonego zarządzania miejskimi przestrzeniami zieleni dla zdrowszego i przyjaznego środowiska”.
Podczas spotkania przekazano informacje na  temat projektu UGB  oraz planowanego działania pilotażowego: Witkowice - Green Living Lab.  W ramach spotkania odbyła się także interaktywna sesja, podczas której omówiono potrzeby i wyzwania oraz stosowanie dobrych praktyk w obszarze zarządzania miejskimi terenami zielonymi w Małopolsce.
Projekt CE174 UGB (Urban Green Belts) pn.: „Smart integrated models for sustainable management of urban green spaces for creating more healthy and liveable urban environments” finansowany z programu Interreg Central Europe.