Projekt "Urban Green Belts" - INTERREG CE


Projekt: CE174 UGB (Urban Green Belts) pn.: „Smart integrated models for sustainable management of urban green spaces for creating more healthy and liveable urban environments”

"Inteligentne zintegrowane modele zrównoważonego zarządzania miejskimi terenami zielonymi dla stworzenia bardziej zdrowego i przyjaznego do życia środowiska miejskiego"

Program: Interreg Central Europe

Wartość projektu całkowita: 2 391 306, 02 Euro (ok. 10 434 703 PLN)

Wartość projektu dla Krakowa: 101 177, 06 Euro (ok. 441 496 PLN)

Wartość dofinansowania dla Krakowa: 86 000, 50 Euro (ok. 375 272 PLN)

Jednostka Realizująca: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Okres programowy: 2014-2020

Okres realizacji: 01.06.2016 r. – 31.05.2019 r.

Opis projektu:

W projekcie pod nazwą „UGB - Urban Green Belts” partnerstwo tworzy dziesięć miast lub regionów europejskich z 7 państw tj.: Węgier, Austrii, Czech, Słowenii, Chorwacji, Włoch i Polski, a koordynatorem jest Budapeszt (XII dzielnica). Beneficjentem po stronie Partnera Projektu jest Gmina Miejska Kraków, natomiast w Krakowie projekt będzie wdrażany przez Zarząd Zieleni Miejskiej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

W ramach działań lokalnych Zarząd Zieleni Miejskiej będzie realizował projekt pilotażowy WITKOWICE GLL (Witkowice Green Living Lab) na terenie Lasu Witkowickiego. Projekt polegał będzie m.in. na rewitalizacji istniejącej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz wdrożeniu innowacyjnych kierunków edukacji przyrodniczej. Planowane działania obejmują instalację: urządzeń terenowych (zaprojektowanych z wykorzystaniem lokalnych materiałów naturalnych jak drewno i kamień), zapewniających realizację bogatego programu edukacyjnego i rekreacyjnego – tablic informacyjnych ścieżek edukacyjnych, kładki względnie mostku pieszo-rowerowego nad Bibiczanką. Ponadto umocnione i zabezpieczone zostaną ścieżki, wykonane miejsca postojowe dla rowerów, dla pojazdów samochodowych przeznaczone dla inwalidów. Planuje się także postawienie elementów małej architektury z drewna okrągłego, a także niezbędnych dla wdrożenia mobilnej aplikacji - elementów terenowych.

Partnerzy projektu utworzą platformę wymiany doświadczeń, pomysłów i dobrych praktyk stosowanych w ich własnych miastach. Wypracowane na poziomie międzynarodowym propozycje działań będą następnie wdrażane na poziomie lokalnym.

Wymiernym efektem udziału Krakowa w projekcie będzie zrewitalizowana i uzupełniona infrastruktura turystyczno-rekreacyjna oraz edukacyjna na terenie parku leśnego Witkowice, w oparciu o wymianę doświadczeń w rewitalizacji miejskich terenów zielonych i tworzeniu zintegrowanych modeli zarządzania zielenią miejską, a także współpracę w tym zakresie z lokalnymi interesariuszami i Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Końcowym efektem będzie wykreowanie i promocja nowego terenu turystyczno-rekreacyjnego w strukturach zieleni publicznej Krakowa, dostępnego dla mieszkańców całego miasta i turystów. Efektem uczestnictwa w projekcie ma być także opracowanie metody/strategii współpracy z interesariuszami, która będzie zastosowana na innych obszarach miejskich w zakresie zarządzania zieloną przestrzenią miejską.

Unia Europejska pokrywa w projekcie 85% kosztów kwalifikowanych, wkład własny do projektu stanowi 15%. Projekt będzie stanowił również świetną okazję do promocji Miasta  oraz miejskich terenów zielonych na arenie międzynarodowej.

Kierownik Projektu: dr Przemysław Szwałko – Zarząd Zieleni Miejskiej, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. 012 3418537

Zespół projektowy w składzie:
Beata Paliś – Zastępca Kierownika Projektu ds. kontaktów zewnętrznych i spraw
organizacyjnych Partnera – Biuro Funduszy Europejskich,
Paweł Rutkowski – Członek Zespołu Partnera ds. Finansowych – Zarząd Zieleni
Miejskiej,

Barbara Cembrzyńska-Wróbel – Asystent ds. finansowo – inwestycyjnych Partnera –
Członek Zespołu Projektowego – Zarząd Zieleni Miejskiej,
Katarzyna Przyjemska-Grzesik – Członek Zespołu Partnera ds. mediów i PR – Zarząd
Zieleni Miejskiej,
Katarzyna Wątróbska – Asystent ds. architektury Partnera – Członek Zespołu

Projektowego – Zarząd Zieleni Miejskiej,
Małgorzata Gracz – Specjalista ds. zamówień publicznych Partnera – Członek Zespołu

Projektowego – Zarząd Zieleni Miejskiej,
Joanna Sito – Specjalista ds. kadr i płac Partnera – Członek Zespołu Projektowego
Zarząd Zieleni Miejskiej,
Joanna Frącz – Specjalista ds. księgowości Partnera – Członek Zespołu Projektowego
Zarząd Zieleni Miejskiej
(do kwietnia 2018),
Anna Chmiela – Specjalista ds. księgowości Partnera – Członek Zespołu Projektowego –
Zarząd Zieleni Miejskiej
(od kwietnia 2018).

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=79233
http://www.bip.krakow.pl/zarzadzenie/2016/2396/w_sprawie_realizacji_projektu_nr_CE174_UGB_(Urban_Green_Belts)_pn.:_%E2%80%9ESmart_integrated_models_for_sustainable_management_of_urban_green_spaces_for_creating_mor.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/UGB.html