W dniu 10.04.2018 roku odwiedziliśmy z wizytą partnerów naszego projektu w Mariborze.
W dniach 22-23.03.2018 roku odwiedziliśmy z wizytą partnerów naszego projektu Dzielnicę XII Hegyvidék w Budapeszcie.

W dniach 5-6.03 w Salzburgu odbyło się spotkanie partnerskie śródokresowe projektu międzynarodowego pt.: Urban Green Belts – Smart integrated models for sustainable management of urban green spaces for creating more healthy and liveable urban environments, realizowanego w ramach Programu Interreg Central Europe (środki finansowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), dofinansowanego w ramach programu Programu Interreg Central Europe ze środków EFRR.

Piękno i naturalny urok Lasu Witkowickiego dostrzegają również mieszkańcy.
Czwarte Spotkanie Interesariuszy Projektu UGB, które odbyło się 8 grudnia 2017 roku stało się po raz kolejny doskonałą platformą wymiany doświadczeń w zakresie zieleni.
W dniu 27 września 2017 roku w Metafoma Cafe odbyło się kolejne spotkanie Interesariuszy zgromadzonych wokół projektu.
W dniach 18 - 20 września odbyło się w Pradze trzecie spotkanie Partnerów projektu Urban Green Belts.
W ubiegłą sobotę 1 lipca piknikowaliśmy w Lesie Witkowickim. Całe przedsięwzięcie było zorganizowane w ramach projektu pilotowego UGB – Witkowice Green Living Lab. Bardzo cieszymy się, że mieszkańcy przybyli tak licznie.
W dniu 15 maja 2017 roku odbyło się w Krakowie kolejne spotkanie Interesariuszy skupionych wokół projektu Miejskie Przestrzenie Zieleni - „Inteligentne zintegrowane modele zrównoważonego zarządzania miejskimi przestrzeniami zieleni dla zdrowszego i przyjaznego środowiska”.
Jednym z głównych celów projektu Urban Green Belts jest opracowanie wytycznych do sprawnego planowania, zarządzania i podejmowania decyzji w sektorze publicznym w ramach funkcjonalnych obszarów miejskich (FUA) związanych z miejskimi terenami zieleni i tym samym stworzenie trwałych systemów zarządzania tymi terenami w mieście.