Z ogromną przyjemnością zapraszamy mieszkańców Małych i Dużych na otwarcie Parku Stacja Wisła.
W dniu 26 kwietnia 2018 roku został rozstrzygnięty przetarg pisemny ograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym – pawilonem wielofunkcyjnym więcej
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje o pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym – pawilonem wielofunkcyjnym o pow. 72,1 m² wyłonienie Operatora Parku Zabłocie - Stacja Wisła.
Z radością informujemy o otrzymaniu dofinansowania w ramach konkursu Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego RPMP.11.01.01-IZ.00-12-032/17 dla 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.

Lokalizacja: Dzielnica XIII - pomiędzy bulwarem Lotników Alianckich a ul. Zabłocie na terenie dawnej Stacji Podgórze-Wisła