Drukuj
Odsłony: 3518

Do końca roku potrwają prace projektowe związane z przystosowaniem Pawilonu Okocimskiego na potrzeby Centrum Edukacji Ekologicznej. Planowane zakończenie prac i oddanie budynku do użytkowania to listopad 2018 roku. Planowany koszt to ok. 4 700 000,00 zł.

Prace budowlane polegać będą na adaptacji obiektu na Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Inwestycja obejmie modernizację budynku i terenu wokół Pawilonu Okocimskiego w zakresie: zagospodarowania zieleni wokół budynku, modernizacji konstrukcji budynku, zmianę układu ścian wewnętrznych, zmianę układu funkcjonalnego pomieszczeń, realizację instalacji wewnętrznych wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych, ogrzewania oraz wentylacji.

W budynku powstaną pracownie: ceramiczna i edukacyjna, rzeźby i fotografii, kuchnia warsztatowo-edukacyjna, strefa wystawowa oraz kiosk. Obiekt dostosowany zostanie dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Główne roboty budowlane związane z dostosowaniem obiektu do nowej funkcji przebiegać będą wewnątrz budynku.
Z zewnątrz elewacje budynku zostaną przywrócone do stanu pierwotnego z zachowaniem charakteru całej elewacji jak i modernistycznych detali architektonicznych.

Planowane jest także zagospodarowanie terenu wokół budynku z wymianą nawierzchni i budową nowych ścieżek, drogi dojazdowej i chodników. Na terenie Pawilonu Okocimskiego powstaną także grządki permakulturowe. Obiekt wyposażony zostanie także w nowoczesne rozwiązania techniczne jak np. zasilanie z paneli fotowoltaicznych, pompa ciepła, rekuperacja.

Funkcja obiektu zostanie stworzona w taki sposób by realizować główne zamierzenie jakim jest edukacja ekologiczna.

Warsztaty, zajęcia, spotkania i prelekcje prowadzone będą zarówno dla przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i średnich  oraz dla pozostałych grup wiekowych w tym dla seniorów.

Dofinansowanie projektu: Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek ekologiczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne, 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego