Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na wyłonienie dzierżawcy pawilonu wielofunkcyjnego w Parku Reduta wraz z równoczesnym pełnieniem funkcji operatora parku

Zapraszamy do udziału w przetargu na dzierżawcę pawilonu w Parku Reduta z jednoczesną funkcją operatora parku.
Wszelkie informacje zamieszczone są na stronie BIP ZZM.

Zapraszamy :)