Przedstawiamy do wglądu ostateczną wersję projektu zagospodarowania terenu,
który powstał na podstawie koncepcji konsultowanej z mieszkańcami Krakowa i Radami Dzielnic III Prądnik Czerwony oraz XV Mistrzejowice.