Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych związanych z utworzeniem Parku Reduta w Krakowie

Informujemy, że zakończyło się postępowanie dotyczące wyłonienia wykonawcy robót budowlanych związanych z utworzeniem Parku Reduta w Krakowie.
Informacje link