W wyniku pracy poszczególnych grup powstały opracowania koncepcyjne dotyczące wizji mającego powstać parku. Opracowania poddane zostały głosowaniu mieszkańców.


Grupa 1 - Eko Park Reduta
Grupa 2 - Prądnik Modern Park

Grupa 3 - Park Kultur Regionu - Ogrody nad Sudołem
Grupa 4 - Tajemniczy Ogród
Grupa 5 - Sukcesja - Park Doświadczeń Biologicznych

Grupa 6 - WłONcznik Energii