Zapraszamy do udziału w przetargu na dzierżawcę pawilonu w Parku Reduta z jednoczesną funkcją operatora parku.
ikona artykułu

Po rozpatrzeniu wniesionej skargi na  wyłonienie dzierżawcy pawilonu wielofunkcyjnego w Parku Reduta wraz z równoczesnym pełnieniem funkcji operatora parku. Decyzją Dyrektora  przetarg zostaje unieważniony.

ikona artykułu

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, iż pisemny nieograniczony przetarg na Dzierżawę pawilonu wielofunkcyjnego usytuowanego w Parku Reduta z równoczesną funkcją Operatora Parku Reduta został unieważniony z przyczyn formalnych.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w przetargu zapraszamy na wizję lokalną w pawilonie wielofunkcyjnym w Parku Reduta

ikona artykułu
Zapraszamy do udziału w przetargu na dzierżawcę pawilonu w Parku Reduta z jednoczesną funkcją operatora parku.