Park Zaczarowanej Dorożki

Powierzchnia: 2,13 ha.Lokalizacja: Dzielnica III - teren pomiędzy ul. Dobrego Pasterza i ul. Lublańską w rejonie potoku Sudoł.

Planty Krakowskie

Powierzchnia: 20,51 ha.Lokalizacja: Dzielnica I - park otaczający Stare Miasto

Park Strzelecki

Powierzchnia: 1,53 ha.Lokalizacja: Dzielnica I - pomiędzy ulicami: Bosacką, Zygmunta Augusta, Lubicz i Topolową

Park Dąbie

Powierzchnia: 9,84 ha. Lokalizacja: Dzielnica II - od ul. Ofiar Dąbia do al. Pokoju (lewy brzeg rzeki Wisły).

Park Dąbie (2)

Powierzchnia: 9,16 ha. Lokalizacja: Dzielnica II - od ul. Ofiar Dąbia do al. Pokoju (lewy brzeg rzeki Wisły).

Bulwary Wisły

Powierzchnia: 36,36 ha.Lokalizacja: Rozciągają się wzdłuż rzeki Wisły od ujścia Rudawy do Wisły do ul. Miedzianej (lewy brzeg rzeki Wisły) oraz od ul. Czechosłowackiej do parkingu w rejonie ul. Zabłocie...

Planty Nowackiego

Powierzchnia: 2,57 ha.Lokalizacja: Dzielnica XIII - przy ul. Rollego, Długosza, Warneńczyka i Placu Serkowskiego.

Park Solvay

Powierzchnia: 11,59 ha Lokalizacja: Dzielnica IX - położony jest po obu stronach ulicy Kościuszkowców. Od wschodu naturalną granicę parku wyznacza potok Urwisko, zaś od strony zachodniej ograniczony...

Park Rżąka

Powierzchnia: 3,74 ha.Lokalizacja: Dzielnica XII - rejon ul. Wielickiej i Rydygiera, na osiedlu Rżąka

Park Płaszów

Powierzchnia: 9,27 ha.Lokalizacja: Dzielnica XIII - przy ul. Myśliwskiej, Lasówka, Gumniska