Chcesz wiedzieć jaka przyszłość czeka krakowską zieleń? Gdzie powstaną nowe parki? Jakie będą ekostrefy? Ile i gdzie przybędzie nowych tras rowerowych? Przyjdź koniecznie na jutrzejsze spotkanie!

W połowie czerwca rozpocznie się drugi etap konsultacji społecznych dokumentu pn.: "Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030". W pierwszym etapie konsultacji, który odbył się na przełomie 2015 i 2016 roku, spotkaliśmy się z mieszkańcami wszystkich dzielnic i zebraliśmy ich wnioski, uwagi i pomysły odnośnie rozwoju terenów zieleni.

W dniu 4 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 130 zaprezentowany został projekt koncepcyjny opracowany w oparciu o wizje przygotowywane przez mieszkańców w trakcie warsztatów konsultacyjnych, w szczególności zaś o koncepcję "Tajemniczy Ogród".

Park Reduta - konsultacje projektu koncepcyjnego

W sobotę 6 lutego, wczesnym przedpołudniem licznie zgromadzeni mieszkańcy Krakowa, a także przedstawiciele inicjatywy S.O.S. Zabłocie, Zarządu Zieleni Miejskiej oraz Pracowni Obywatelskiej, wspólnie dyskutowali o przyszłości Parku Zabłockiego.