Z przykrością informujemy, że zaplanowane na jutro spotkanie z ekspertami z Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH dotyczące zabezpieczenia ścian kamieniołomu w Parku Bednarskiego nie odbędzie się.
Zapraszamy serdecznie na drugie spotkanie z ekspertami AGH dotyczące zabezpieczenia ścian kamieniołomu w Parku im. Wojciecha Bednarskiego.
Wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków serdecznie zapraszamy na dyskusje pokonkursową, dotyczącą planowanej przebudowy Placu Juliusza Kossaka oraz plant przy ul. Retoryka.
Oaza zieleni w środku miasta jaką jest Park Bednarskiego to miejsce wyjątkowe na mapie Krakowa i szczególnie cenne dla mieszkańców.
Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dotyczące koncepcji zagospodarowania Parku przy Forcie w Bronowicach.
Serdecznie zapraszamy na wspólne sadzenie lasu w Witkowicach.

Raport z konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania I etapu Bulwarów Wiślanych w Krakowie

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących sposobu użytkowania Dworu Badenich i Parku Wadów w Krakowie.

W okresie od 15 marca - do 16 kwietnia 2021 r. potrwają prowadzone przez Zarząd Zieleni Miejskiej konsultacje społeczne dotyczące projektu Regulaminu zakładania i funkcjonowania Ogrodów Społecznych i Ogrodów Społecznych Parcelowych w Krakowie.

Prezentacja przedstawia poprawki do koncepcji zagospodarowania parku, stopień wdrożenia wyników raportu z konsultacji społecznych, z którymi można się szczegółowo zapoznać pod adresem.