W Teatrze Variette 1 lutego 2018 odbyły się kolejne konsultacje związane z zagospodarowaniem terenu, na którym powstać ma Centrum Muzyki.

Zapraszamy serdecznie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących budowy Centrum Muzyki, a także zagospodarowania terenów towarzyszących mającemu powstać budynkowi pod Park przy ul. Skrzatów.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie przeprowadził cykl spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami dotyczący zagospodarowania Młynówki Królewskiej od ul. Rzecznej do al. Kijowskiej.

Poniżej prezentujemy Państwu raporty z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących Centrum Muzyki.

Poniżej prezentujemy koncepcję zagospodarowania Bulwarów Białuchy, która powstała w wyniku przeprowadzonego cyklu spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami.