Z przykrością informujemy, że zaplanowane na jutro spotkanie z ekspertami z Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH dotyczące zabezpieczenia ścian kamieniołomu w Parku Bednarskiego nie odbędzie się.
Zapraszamy serdecznie na drugie spotkanie z ekspertami AGH dotyczące zabezpieczenia ścian kamieniołomu w Parku im. Wojciecha Bednarskiego.
Wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków serdecznie zapraszamy na dyskusje pokonkursową, dotyczącą planowanej przebudowy Placu Juliusza Kossaka oraz plant przy ul. Retoryka.

Muzeum Krakowa zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu DNA Krakowa pt.: „Czy zazielenienie Krakowa jest trudne?”.

Kraków stale się rozwija, dlatego aby móc skutecznie i sprawnie odpowiadać na potrzeby mieszkańców powstaje „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta”.

Serdecznie zapraszamy na II Spotkanie Konsultacyjne - Park przy Forcie w Bronowicach,
Oaza zieleni w środku miasta jaką jest Park Bednarskiego to miejsce wyjątkowe na mapie Krakowa i szczególnie cenne dla mieszkańców.
Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dotyczące koncepcji zagospodarowania Parku przy Forcie w Bronowicach.
Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w sprawie przyszłego parku przy ul. Łokietka.

Raport z konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania I etapu Bulwarów Wiślanych w Krakowie