2018-03-01 - Centrum Muzyki - konsultacje
Centrum Muzyki - konsultacje 01.03.2018 - podsumowanie dwóch pierwszych spotkań konsultacyjnych, a także wytyczenie planów dla dalszych działań.

2018-03-03 - Warsztaty artystyczno-przyrodnicze dla dzieci
„Mali ogrodnicy w wielkim mieście”

2018-03-10 - Warsztaty artystyczno-przyrodnicze dla dzieci
„Mali ogrodnicy w wielkim mieście”

2018-03-17 - Warsztaty artystyczno-przyrodnicze dla dzieci
„Mali ogrodnicy w wielkim mieście”

2018-03-24 - Warsztaty artystyczno-przyrodnicze dla dzieci
„Mali ogrodnicy w wielkim mieście”