Lista aktualnie prowadzonych inwestycji:

 1. Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich
 2. Zagospodarowanie Parku DuchackiegoZadanie wieloletnie – rok 2017: ukształtowanie ternu, zieleni, wykonanie ścieżek, placów, małej architektury oraz oświetlenia.
 3. Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad
 4. Park Zakrzówek – opracowanie dokumentacji projektowej
 5. Utworzenie Parku Reduta – zadanie wieloletnie – rok 2017: opracowanie oraz złożenie wniosku o decyzji o PNB. Rozpoczęcie robót budowlanych.
 6. Projekt UGB – Witkowice GLL – Zadanie wieloletnie – rok 2017: Uzyskanie decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla budowy infrastruktury rekreacyjnej.
 7. Rewitalizacja Stoków Wzgórza Wawelskiego
 8. Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej –Zadanie wieloletnie – rok 2017: opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o PNB oraz rozpoczęcie robót budowlanych.
 9. Zamieszkaj obok parku – zadanie wieloletnie – rok 2017: Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
 10. Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana – zadanie wieloletnie – rok 2017: Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
 11. Zagospodarowanie Zalewu Bagry
 12. Rewitalizacja Parku Lotników Polskich – uzyskanie ostatecznej decyzji PNB oraz przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych
 13. Park Zabłocki im. Andrzeja Pawłowskiego – Utworzenie parku oraz częściowe wykonanie robót budowlanych.
 14. Rewitalizacja Parku Krakowskiego – rozpoczęcie rewitalizacji
 15. Bezpieczne kąpielisko – wybudowanie bezpiecznego kąpieliska o pow. ok 20 a nad Bagrami Wielkimi.
 16. Nowa Huta przyszłości – rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego – rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego
 17. Rewitalizacja parku dworskiego tj. zieleni przy DK Dwór Czeczów, SP 124 i KS Bieżanowianka – uzyskanie decyzji o PNB
 18. Dolina rzeki Sudoł Dominikański – projekt ochrony zieleni i połączenia parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta uzyskanie decyzji o PNB
 19. Rewitalizacja użytku ekologicznego „Łąki Nowohuckie” wraz z zaprojektowaniem i budową ścieżki biegowej – opracowanie koncepcji rewitalizacji.
 20. Rewitalizacja Parku Dębnickiego – Wykonanie rewitalizacji Parku
 21. Utworzenie ogrodów sensorycznych na terenie Dzielnicy III – Utworzenie ogrodu sensorycznego.
 22. Nasadzenia w Parku Kościuszki – stworzenie tematycznego ogrodu wypoczynkowego - Utworzenie ogrodu wypoczynkowego.
 23. Ogród sensoryczny na działce nr 65/52 obr. 61 Podgórze - Utworzenie ogrodu sensorycznego.
 24. Bike-park, pump track i skate park rejon parku rzecznego Płaszów ul. Lipska – wybudowanie skate parku na terenie paku.
 25. Budowa Smoczego Skweru na ul. Wolności – Wybudowanie skweru
 26. Osiedlowy Skate Park w Dzielnicy VIII – Wybudowanie skate parku.
 27. Budowa Parku Wilgi – uzyskanie ostatecznej decyzji PNB
 28. Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka – Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy wybiegu.
 29. Wybieg dla psów ul. Lipska - Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy wybiegu.
 30. Park liniowy/linearny przy ulicy Grota Roweckiego od stacji benzynowej Orlen do ul. Zachodniej – utworzenie parku
 31. Budowa placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca w Tyńcu – wybudowanie placu zabaw
 32. Budowa siłowni plenerowej w ogródku jordanowskim przy ul. Działowskiego w Sidzinie - wybudowanie placu zabaw
 33. Modernizacja boisk przy ogródku jordanowskim ul. Opolska/Jaremy – Modernizacja boiska