Lista aktualnie prowadzonych inwestycji:

LP

Nazwa zadania

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.

Zakres rzeczowy w 2018 r.

1

Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich

B

Rozpoczęcie przebudowy Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich o pow. 8,5 ha..

2

Plac rekreacji dla dorosłych na Krowodrzy

B

Zakończona budowa placu zabaw dla dorosłych przy ul. Siewnej na terenie o pow. ok. 5700 m2.

3

Budowa Parku Dębnickiego - część C

P

Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB dla zagospodarowania Parku Dębnickiego w części C o pow. 6,34 ha. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

4

Miejsca rekreacji i wypoczynku

P, B

Budowa i modernizacja miejsc rekreacji i wypoczynku w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa w tym m. in. Nowohuckie place zabaw dla dzieci; ogródek jordanowski na terenie Dzielnicy XVI, rejon ulicy Łopackiego; budowa elementu wodnego (fontanna) przy ul. Bujaka; przebudowa (doposażenie) istniejącego ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaułek w Krakowie (Dz. Nr 107/20 obr. 3 Krowodrza); renowacja i wymiana urządzeń w skateparku na os. Widok; utworzenie skweru w Podgórkach Tynieckich.
Efekt w 2018 r.: Wybudowane i zmodernizowane miejsca rekreacji i wypoczynku w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa.

5

Rewitalizacja i modernizacja parków Krakowa

P, B

Rewitalizacja i modernizacja parków w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa w tym m. in. miasteczko rowerowe - Park Wyspiańskiego; utworzenie Parku wokół Dworku Jana Matejki os. Krzesławice; rewitalizacja stawów dworskich w Skotnikach.
Efekt w 2018 r.: Zrewitalizowane i zmodernizowane parki w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa.

6

Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między
osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia

P, BO

Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych w zakresie budowy parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia.
Efekt w 2018 r.: Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

7

Parki kieszonkowe w każdej Dzielnicy Krakowa

P, B

Budowa parków kieszonkowych w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa w tym m. in. budowa parku kieszonkowego na działce 370 obr. 22 Śródmieście; park kieszonkowy alejki Opolska Jaremy; utworzenie ogólnodostępnego placu przed Szkołą Podstawową przy ul. Litewskiej z nasadzeniami, zielenią i alejkami.
Efekt w 2018 r.: Wybudowane parki kieszonkowe w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa.

8

Superścieżka

B

Budowa Superścieżki wzdłuż al. Powstania Warszawskiego - II etap inwestycji.
Efekt w 2018 r.: Zakończony II etap budowy Superścieżki.

9

Zagospodarowanie Parku Duchackiego

B

Przygotowanie terenu Parku Duchackiego w celu wykonania robót budowlanych o pow. ok. 1 ha.
Efekt w 2018 r.: Wykonane roboty przygotowawcze na terenie parku.

10

Park Zakrzówek

P, B

Opracowanie dokumentacji projektowej II etapu zagospodarowania terenu Parku Zakrzówek, rozpoczęta budowa - I etap.

11

Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty

P

Uzyskanie decyzji o PNB w zakresie rewaloryzacji Parku Bednarskiego o pow. 8,3 ha i Wzgórza Lasoty.

12

Rewitalizacja Parku Lotników Polskich

B

Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie rewitalizacji Parku Lotników Polskich o pow. 43,06 ha

13

Utworzenie Parku Reduta

B

Utworzenie Parku Reduta o powierzchni 7,8 ha.

14

Park Krakowski

B

Wykonanie rewitalizacji Parku Krakowskiego o pow. 5 ha obejmującej wykonanie instalacji oświetleniowej i wodnej, budowę i modernizację ciągów pieszych.
Efekt w 2018 r.: Zrewitalizowany Park Krakowski.

15

Projekt UGB - Witkowice GLL

B

Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Parku Leśnym Witkowickim na pow. 370 m2.

16

Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego

B

Kompleksowa rewaloryzacja stoków Wzgórza Wawelskiego o pow. 0,5 ha.

17

Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na
ośrodek edukacji ekologicznej

B

Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej.
Efekt w 2018 r.: Przystosowany Pawilon przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej (wykonanie robót budowlanych, zakup wyposażenia)

18

Zamieszkaj obok parku

B

Budowa nowego parku o pow. ok. 3 ha wokół pasa startowego na Czyżynach oraz zagospodarowanie terenu obok hangaru.

19

Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana

B

Budowa wodnego placu zabaw o pow. 0,5 ha w Parku Jordana.

20

Rewitalizacja parku dworskiego tj. zieleni przy DK Dwór Czeczów,
SP 124 i KS Bieżanowianka

P

Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji parku dworskiego o pow. 19 141 m2 przy DK Dwór
Czeczów, SP 124 i KS Bieżanowianka.
Efekt w 2018 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

21

Park rzeczny Wilgi

B

Budowa parku Wilgi o pow. 12 ha – etap I. Budowa parku rzecznego Wilgi na odcinku od ul. Brożka w kierunku ul. Ruczaj.
Efekt w 2018 r.: Zakończony I etap budowy Parku Wilgi. Wybudowany park rzeczny Wilgi na odcinku od ul. Brożka w kierunku ul. Ruczaj.

22

Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności

B

Kontynuacja budowy Smoczego Skweru o pow. 2000 m2 na ul. Wolności.
Efekt w 2018 r.: Wybudowany Smoczy Skwer przy ul. Wolności.

23

Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka

P+B

Budowa wybiegu dla psów o pow. 3 000 m2.
Efekt w 2018 r.: Wybudowany wybieg dla psów w Parku Młynówka Królewska.

24

Park Liniowy/Linearny przy ulicy Grota Roweckiego od stacji
benzynowej Orlen do ul. Zachodniej (wytyczenie alejek, ławki,
nasadzenia drzew, miejsca aktywnego wypoczynku) + zielony
ażur

B

Utworzenie Parku Liniowy/Linearnego przy ulicy Grota Roweckiego - II etap budowy pow. 0,53 ha.

25

Program budowy Smoczych Skwerów

B

Budowa "Smoczego Skweru" w Parku Decjusza.

26

Zagospodarowanie terenu po pomniku Koniewa w pasie
Młynówka Królewska

B

Zagospodarowanie terenu o pow. 4 426 m2 po pomniku Koniewa w pasie Młynówka Królewska.

27

Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego
Wieku z Parkiem Reduta

P, B

Wykonanie projektu i rozpoczęcie prac w zakresie ochrony zieleni na terenie doliny rzeki Sudół Dominikański o pow. 26 000 m2 i połączenia parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta..

28

Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu
Krak)

P, B

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy parku przy ul. Radzikowskiego o pow. 30 000 m2.
Efekt w 2018 r.: Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

29

Rewitalizacja Parku Jordana

B

Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie rewitalizacji Parku Jordana..

30

Zalew Bagry - zagospodarowanie

P, B

Uzyskanie decyzji o PNB dla zagospodarowania Zalewu Bagry o pow. ok 6 ha oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

31

Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa

P

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy tężni solankowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych decyzji  

32

Park przy ul. Wadowickiej

P, BO

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Parku przy ul. Wadowickiej o pow. 80 a.

33

Strefy Chilloutu - relaks na leżakach

P, B, BO

Budowa Strefy Chilloutu o pow. 20 a przy ul. Wadowickiej.

 

Poszerzenie alei „Na Błoniach” wzdłuż rzeki Rudawy (na odcinku
od al. Focha do ul. Piastowskiej)

 

Poszerzenie alei „Na Błoniach” wzdłuż rzeki Rudawy (na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej) na długości 600 m.

34

Park Żeromskiego

B

Rewitalizacja 

P – Faza projektowa

B – Faza Budowlana

BO – projekt z Budżetu Obywatelskiego