Alan Holland jest menedżerem ogrodu społecznego TWIGS Community Gardens w miejscowości Swindon od 14 lat.

Dr Emanuela Saporito jest naukowcem pracującym na Politechnice w Turynie, gdzie prowadzi badania nad planowaniem partycypacyjnym, rewitalizacją miast i dobrem wspólnym.

Rick Mc Donald, przez 23 lata pracował w jednostkach miejskich w Seattle, nadzorując rozwój programu ogrodnictwa społecznego P-Patch.

Katharina Roth jest ekspertem w Bio Forschung Austria zajmującej się wsparciem merytorycznym farmerów oraz ogrodów społecznych Wiednia w uprawach ekologicznych.

Prof. dr Frank Lohrberg jest urbanistą i architektem oraz uznanym autorytetem naukowym badającym i promującym Rolnictwo Miejskie.