Aby zorganizować wydarzenie w parku, konieczne jest uzyskanie zgody w Wydziale Spraw Administracyjnych.

Link do procedury: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SA-41