W ramach działań statutowych Zarząd Zieleni Miejskiej prowadzić będzie zajęcia edukacyjne z zakresu ekologii, gleboznawstwa, uprawy roślin i innych dyscyplin pokrewnych, mających na celu przybliżenie uczestnikom szeroko pojętej tematyki ekologicznej. Planowane jest również utworzenie ścieżek edukacyjnych na terenie lasów, parków i innych terenów szczególnie cennych przyrodniczo. Szczegółowy harmonogram planowanych zajęć – wkrótce.

Do końca roku potrwają prace projektowe związane z przystosowaniem Pawilonu Okocimskiego na potrzeby Centrum Edukacji Ekologicznej. Planowane zakończenie prac i oddanie budynku do użytkowania to listopad 2018 roku. Planowany koszt to ok. 4 700 000,00 zł.

Prace budowlane polegać będą na adaptacji obiektu na Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Inwestycja obejmie modernizację budynku i terenu wokół Pawilonu Okocimskiego w zakresie: zagospodarowania zieleni wokół budynku, modernizacji konstrukcji budynku, zmianę układu ścian wewnętrznych, zmianę układu funkcjonalnego pomieszczeń, realizację instalacji wewnętrznych wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych, ogrzewania oraz wentylacji.

Podkategorie