Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w naszym mieście to również, a patrząc przyszłościowo, można śmiało powiedzieć, że przede wszystkim – edukacja. Z taką myślą powstał właśnie projekt Akademia Młodego Krakowianina, który rozpoczął wiosną 2017 roku.


Jego nadrzędnym celem jest kształtowanie w najmłodszych mieszkańcach Krakowa postaw prospołecznych i proekologicznych. Jest to projekt skierowany do uczniów klas szkoły podstawowej. Realizowany jest przez Gminę Miejską Kraków, a w jego funkcjonowanie włączone są wszystkie jednostki miejskie, w tym Zarząd Zieleni Miejskiej. Młodzi krakowianie mają możliwość poznania działalności instytucji oraz spółek miejskich nadzorowanych przez krakowski samorząd. Dzieci poprzez uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez poszczególne jednostki uczą się zasad, na których opiera się funkcjonowanie miasta jako pewnej złożonej całości. Zarząd Zieleni Miejskiej w poprzedniej edycji przeprowadził zajęcia w 20 zakwalifikowanych do programu krakowskich szkołach. Dzieci z klas I-III uczestniczyły w serii zajęć podejmujących tematykę przyrodniczo-ekologiczną:

„Czy Gniewosz zawsze chodzi zły”
Podczas tych zajęć zapoznajemy uczestników z 5 wyjątkowymi gatunkami zwierząt występującymi na terenie Krakowa. Pokazujemy na mapie miasta gdzie można je spotkać opowiadając przy okazji o ciekawych, a często unikalnych rejonach miasta tj. Łąki Nowohuckie, Las Mogilski czy Zakrzówek.

„Ogród szczęśliwy”
W trakcie warsztatów dzieci omawiają funkcje ogrodu. Zastanawiają się dlaczego zieleń jest dla człowieka ważna. Poznają innych mieszkańców ogrodu – owady, zwierzęta i ptaki. Na koniec wspólnie projektują ogród idealny, czyli taki w którym wszyscy użytkownicy ogrodu będą szczęśliwi.

„Czego chwyta się drzewo”
Podczas tych zajęć, które najczęściej przeprowadzane są w terenie (np. park) uczniowie poznają różne gatunki drzew. Pomocami dydaktycznymi są karty, na których dzieci układają liście drzew w kolejności podkreślającej zdolności pyłochwytne prezentowanych gatunków. Wykonana karta jest więc materiałem edukacyjnym do późniejszego wykorzystania, ponieważ na liściach widoczna jest gradacja zdolności pyłochwynych (przyklejony symbolicznie pył).

Poprzednia edycja Akademii Młodego Krakowianina zakończyła się uroczystym finałem zorganizowanym w Parku Jordana. Na stanowisku Zarządu Zieleni Miejskiej dzieci miały możliwość zapoznania się z jednym z ważnych aspektów ogrodnictwa miejskiego jakim jest nawadnianie. Zaprezentowanych zostało kilka sposobów nawadniania możliwych do wykorzystania zarówno we własnym ogrodzie, jak również w skali mikro, czyli na balkonie.

Tegoroczna edycja Akademii Młodego Krakowianina została zorganizowana dla uczniów II klas szkoły podstawowej. Tematyka zajęć tym razem to poza znanymi już zajęciami „Ogród Szczęśliwy”:

„Przyjaciele lasu”
Jest to jednostka lekcyjna pozwalająca uczniom na zapoznanie się z urokami Lasu Witkowickiego. Prowadzona jest w oparciu o powstałą tam trasę edukacyjną, która składa się z sześciu pylonów, dzięki którym uczestnicy mogę poznać faunę i florę charakterystyczną dla tego miejsca. Spacer po lesie oprócz oczywiście walorów edukacyjnych ma również być sposobem na ogólne zaznajomienie się ze sposobem korzystania oraz zachowania się w miejscu takim jak las.

„Odkrywamy tajemnice pszczół”
To zajęcia mające na celu ukazanie pożyteczności pszczół w naszym środowisku, a tym samym konieczności troski o nie. Rozmawiamy o tym kto mieszka w ulu, na czym polega praca pszczelarza. Podczas zajęć dzieci oglądają również film „Kasia i jej pszczoły” oraz mają możliwość spróbowania miodów.