„Posadźmy drzewa na Rynku Głównym” to  zwycięski projekt Budżetu Obywatelskiego z 2022 roku zakładający posadzenie na płycie Rynku Głównego dodatkowych drzew. 

W dniu 1.03.2023 r. w Pałacu Krzysztofory odbyła się otwarta debata, w której udział wzięli historycy, dendrolodzy, przedstawiciele środowiska konserwatorskiego, naukowego, architekci oraz mieszkańcy.

W dniu 7.11.2023 r. wydanie zaleceń konserwatorskich celem realizacji zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego 2022 „Posadźmy drzewa na Rynku Głównym przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W dniu 16.05.2024 r. podpisana została umowa w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Posadźmy drzewa na Rynku Głównym” z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki.


PONIŻEJ ZNAJDĄ PAŃSTWO COMIESIĘCZNE SPRAWOZDANIA Z PROWADZONYCH AKTUALNIE PRAC