Sfinansowano zadanie ze środków Budżetu Państwa. Program „DOKTORAT WDROŻENIOWY”


Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa do realizacji zadania „Budowa dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisły na odcinku od ul. Na Zakolu Wisły do granicy administracyjnej Gminy Miejskiej Kraków z Gminą Wieliczka”.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie otrzymał dofinansowanie do realizacji zadania „Park Rzeczny Tetmajera” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowity koszt zadania objętego dofinansowaniem wynosi 6 294 000 zł. Przyznana dotacja z budżetu państwa to 5 000 000 zł, reszta kosztów zostanie pokryta ze środków budżetu Miasta Krakowa.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zrealizował w roku 2022 zadanie nieinwestycyjne dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pn.  „Urządzanie terenów zieleni na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku 2022”.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie otrzymał dotację od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie!

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie otrzymał dofinansowanie do realizacji zadania „Zagospodarowanie parku rzecznego "Ogród Płaszów" – etap II i III” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowity koszt zadania objętego dofinansowaniem wynosi 6 032 100 zł. Przyznana dotacja z budżetu państwa to 5 000 000 zł, reszta kosztów zostanie pokryta ze środków budżetu Miasta Krakowa.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie w roku 2021 zrealizował zadanie nieinwestycyjne dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pn. „Urządzanie terenów zieleni na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku 2021”.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie w roku 2020 zrealizował zadanie nieinwestycyjne dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pn. „Urządzanie terenów zieleni na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku 2020”.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie w roku 2019 zrealizował zadanie nieinwestycyjne dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pn. „Urządzanie terenów zieleni na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku 2019”.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie realizuje dwa zadania nieinwestycyjne dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.