Trasa edukacyjna w Parku Leśnym Witkowice – przystosowana dla osób niewidomych i niedowidzących.
Ideą przyświecającą powstaniu trasy edukacyjnej w tej lokalizacji była chęć przyciągnięcia mieszkańców Krakowa do mało na ten moment znanego im miejsca, które dysponuje niezwykłymi walorami przyrodniczymi. Las Witkowicki położony jest w północnej części Krakowa, niedaleko gęsto zaludnionego osiedla Górka Narodowa. Jest to las łęgowy przez który płynie rzeka Bibiczanka. Główny drzewostan stanowią gatunki: klon, jesion, brzoza, olcha i modrzew. Dodatkową atrakcję lasu stanowią liczne gatunki ptaków wśród nich dzięcioł zielony, kowalik, a nawet rzadko spotykany zimorodek.
Trasa edukacyjna składa się z 6 pylonów edukacyjnych, które kryją w sobie niczym w dziuplach ciekawostki dotyczące występujących na tych terenach – drzew, płazów i gadów, ssaków, owadów i ptaków. Zaglądając do środka umieszczonych w nich okularów odkryjemy gatunki, występujące na tym terenie. Każdy pylon poświęcony jest osobnej tematyce, a dobór przedstawionych gatunków adekwatny do miejsca, czyli siedliska leśnego Lasu Witkowickiego. Na każdym ze słupów umieszczono informacje w alfabecie Braille’a, a walor poznawczy wzbogacony został o odciski liści, owadów czy też tropów zwierząt. Długość trasy to ok 1000m. Dzięki swojemu unikalnemu charakterowi trasa edukacyjna będzie atrakcyjna dla odwiedzających przez cały rok, pozwalając na odkrywanie piękna tego lasu o każdej porze roku.