zielony bohater

Kolejny Zielony Bohater Krakowa to założyciel jednego z najbardziej znanych i lubianych krakowskich parków. Wojciechowi Bednarskiemu, bo o nim mowa, zawdzięczamy powstanie najważniejszego na Podgórzu zielonego miejsca na mapie Krakowa.

Wincenty Wobr urodził się 12 marca 1860 roku we Lwowie jako syn Jordana Wobra – inspektora budownictwa w cesarsko-królewskiej Wojewódzkiej Dyrekcji Budownictwa (nadzorował budowę dróg) i Joanny z domu With.

Z krakowskimi Plantami splecione są losy niejednego Zielonego Bohatera Krakowa.

Marta Kula-Ulatowska - krakowska artystka.

Często podając nazwy ulic czy miejsc, które bardzo mocno utrwaliły się już w naszym języku i świadomości, nie zastanawiamy się nad tym, że posługujemy się czyimś nazwiskiem.