Drukuj
Odsłony: 1188

Regulamin programu OGRÓD Z KLASĄ:

 1. Program OGRÓD Z KLASĄ (zwany dalej programem) jest inicjatywą Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie (ZZM) zwanego również Organizatorem, skierowanym do szkół na terenie miasta Krakowa w celu stworzenia ogrodów szkolnych przeznaczonych do aktywnej nauki, poprawy zdrowia i zrównoważonego rozwoju młodych ludzi.
 2. Do programu OGRÓD Z KLASĄ może aplikować:

- dodatkowe:

 1. Szkołę do programu zgłasza Koordynator działający w oparciu o stosowne pełnomocnictwo wystawione przez Dyrektora szkoły.
 2. Zgłoszenie szkoły do programu odbywa się przez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego (LINK DO STRONY REJSTRACJA) wraz z plikami:
 1. O przyjęciu szkoły do programu OGRÓD Z KLASĄ decyduje komisja składająca się z pracowników ZZM. Przedstawiciel Organizatora ocenią przesłane formularze i zdjęcia w oparciu swoją wiedzę i doświadczenie, uwzględniając również ewentualną deklarację wsparcia ze strony Rodziców. Drugim etapem oceny szkoły będzie wizja lokalna w terenie i spotkanie z przedstawicielami szkoły odpowiedzialnymi za projekt.
 2. Do projektu pilotażowego zakwalifikowane zostaną po 1 szkole z każdej Dzielnicy Krakowa (razem 18 szkół).
 3. W przypadku braku zgłoszeń z danej dzielnicy Organizator zastrzega sobie prawo wyboru innej szkoły z innej dzielnicy.
 4. Zakwalifikowane Szkoły zobowiązane są do podpisania porozumienia z Organizatorem upoważniającej ją do otrzymania świadczeń w ramach projektu.
 5. Szkoły, które podpiszą umowy z Organizatorem otrzymają wsparcie merytoryczne, dostęp do materiałów szkoleniowych i pakiet startowy (narzędzia ogrodnicze, taczki, zestaw nasion).
 6. Kalendarz programu OGRÓD Z KLASĄ na rok szkolny 2019/20:

działanie

termin

przyjmowanie zgłoszeń

do 30 grudnia 2019

rozpatrywanie zgłoszeń i wybór szkół

od 2 do 24 stycznia 2020

ogłoszenie wyników

12 lutego 2020

rozpoczęcie planowania zagospodarowania terenu OGRODU Z KLASĄ

Po podpisaniu umowy

 

 1. Celem programu jest rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie promowania dobrych praktyk i szeroko pojętej wiedzy przyrodniczej. Poszczególne stopnie zaawansowania nagradzane będą certyfikatami ogrodniczymi, od pierwszego do czwartego stopnia. By uzyskać certyfikat szkoła przesyła dowody (zdjęcia i opis) dokumentujące spełnienie warunków certyfikatu kolejnego stopnia. Czas przewidziany na osiągniecie przez szkołę ostatniego – 4 stopnia certyfikatu nie może być dłuższy niż 3 lata.
 2. Zasady przyznawania certyfikatu.

Warunki zdobycia certyfikatu 1 stopnia:

– wybór terenu zielonego należącego do szkoły: zdjęcia terenu (5), mapa, wymiary,

– utworzenie zespołu roboczego (koordynator ogrodu oraz grupa inicjatywna),

– świadomość zalet ogrodnictwa i ogrodu szkolnego dla dzieci i nauczycieli,

– wspólnie utworzony projekt ogrodu szkolnego (uczniowie i nauczyciele),

– rozpoznanie niezbędnych zasobów i możliwości ich zdobycia,

– określenie przyszłych planów ogrodu.

Warunki zdobycia certyfikatu 2 stopnia:

– założenie ogrodu, posadzenie roślin,

– umiejętne korzystanie z narzędzi ogrodniczych,

– umiejętność rozpoznawania i podpisania roślin i stref w ogrodzie, a także posługiwanie się terminami ogrodniczymi.

Warunki zdobycia certyfikatu 3 stopnia:

– zebranie pierwszych plonów z ogrodu

– zorganizowanie wydarzenia związanego z ogrodem i ogrodnictwem,

– umiejętne powtórne wykorzystywanie jak największej ilości rzeczy w myśl idei upcycling-u,

- założenie kompostownika.

Warunki zdobycia certyfikatu 4 stopnia:

– jak najczęstsze i najbardziej wszechstronne wykorzystywanie ogrodu(zajęcia edukacyjne, świetlicowe, odpoczynek, wydarzenia etc.),
- jak największa ilość uczestniczących w zajęciach klas(min. każda klasa miała chociaż jedne zajęcia w semestrze w ogrodzie, tematyka dowolna)

– udostępnianie ogrodu innym (społeczność lokalna, zaprzyjaźnione szkoły i przedszkola, Domy Pomocy Społecznej itp.) poprzez dni otwarte, wyprzedaże i wydarzenia,

– wzmacnianie bioróżnorodność ogrodu poprzez budowanie hoteli dla owadów etc.

 1. Weryfikacja działań szkół biorących udział w programie odbywać się będzie podczas spotkań przedstawiciela ZZM odpowiedzialnego z realizację programu na terenie ogrodu szkolnego z Koordynatorem oraz społecznością szkoły. Spotkania takie będą miały miejsce minimum raz w roku.
 2. W przypadku braku aktywności ze strony szkoły, stwierdzonej w trakcie wizyty, po dwukrotny wezwaniu szkoły do wyjaśnień, Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia szkoły z programu.

W przypadku usunięcia szkoły z programu szkoła zobowiązana jest do zwrotu przekazanego Pakietu startowego.

 1. Projekt jest projektem pilotażowym kierowanym do 18 krakowskich szkół i może zostać rozszerzony w latach kolejnych.
 2. Szkoła przystępująca do projektu zobowiązuje się do dbania o teren ogrodu przez cały rok, również w okresie wakacyjnym(w okresach w których nie są prowadzone zajęcia dydaktyczne np. wakacje, ferie etc.)

 

wersja pdf REGULAMINU do pobrania