Warunki zdobycia certyfikatu 4 stopnia:

– korzystacie z ogrodu do nauki różnych przedmiotów

– każda klasa miała chociaż jedne zajęcia w semestrze w ogrodzie

– dzielicie wasz OGRÓD Z KLASĄ z innymi (społeczność lokalna, zaprzyjaźnione szkoły i przedszkola, Domy Pomocy Społecznej) organizując dni otwarte, i inne wydarzenia

– wzmacniacie bioróżnorodność ogrodu, zapraszacie do ogrodu jak najwięcej owadów

Potrzebujesz pomocy?

– Jak zdobyć dofinansowanie do ogrodu szkolnego

– Jak zaplanować i przeprowadzić wydarzenie w ogrodzie

– Zaproś zwierzęta do ogrodu

– Stwórz ogród tematyczny