Warunki zdobycia certyfikatu 2 stopnia:

– założyliście ogród i posadziliście rośliny,

– wiecie jak poprawnie używać narzędzi ogrodniczych,

– podpisaliście rośliny i strefy w ogrodzie oraz posługujecie się terminami ogrodniczymi

Potrzebujesz pomocy? (połączenie ze stroną „zasoby”)

– Jak przygotować ziemię pod wysiew i sadzenie roślin?

– Jak wysiewać wprost do gruntu?

– Jak odróżnić chwast od rośliny uprawnej – tajniki plewienia

– Narzędzia ogrodnicze i jak ich poprawnie używać